Срок на доставка и монтаж:

За всички модели от "BC-4 до "BC-12" срокът на доставка и монтаж при наличности на склад е до 3 работни дни.

При липса на складови наличности от даден модел до "ВС-12" включително, срока за нова доставка от производителя с монтаж е до 7-10 работни дни. 

За моделите "ВС-16", "ВС-20" и "BC-25" срокът е до 20 работни дни.

За моделите от "ВС-30" до "BC-150" срокът е до 30 работни дни.

Поддържаме постоянни складови  наличности на моделите BC-4, BC-6, BC-10, ВС-12 с всички типове Автоматика!

 

 Производство и складова база на "ENVI-PUR" s.r.o. в Чехия - гр. Собеслав

 

Складова база на "ЕЙЧ ДЖИ ЕНД СОНС" ЕООД в България - гр. София

Доставка


Монтаж

Гаранционен срок: 

48 месеца (4 год.) ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ на оборудването - контролер, компресор, аератори, въздухопроводи и връзки.

Полипропиленовия контейнер с инсталираната в него технология "BIO CLEANER" на практика е вечен.

ОСИГУРЕН ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ!

Параметри на пречистване:

Гарантирани параметри на пречистените води с технология BIO CLEANER® - съответстващи на Директива №89/106/EEC на Европейската комосия

Максимално допустими стойности на параметрите съгласно наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ

БПК5 ≤ 5,6 мг/л БПК5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 49,0 мг/л ХПК ≤ 125 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 12,5 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 35 мг/л
Общ фосфор ≤ 0,3 мг/л
Общ фосфор ≤ 2 мг/л
Общ азот ≤ 9,6 мг/л
Общ азот ≤ 15 мг/л

Пречистващ ефект на технологията "BIO CLEANER":

Пречистващия ефект на моделите до "ВС-50" е 99%!

Пречистващия ефект на моделите над "ВС-50" е 98+%!

Декларация за съответствие на Европейските стандарти по образец CR190/2002 съгласно Директива №89/106/ЕЕС на Европейския съвет

                          

Технология BIO CLEANER® на Чешката компания "ENVI-PUR" s.r.o. е запазена марка патентована в Европа, Северна Америка и множество държави.

Технологията е вписана и патентована в Патентното ведомство на U.S.A.

                       
                      
 
 
Web Analytics