Срок на доставка и монтаж:

Нашата фирма "ЕЙЧ ДЖИ ЕНД СОНС" ЕООД е оторизиран и сертифициран представител за България на Чешката компания "ENVI PUR" s.r.o. от 2006 година.

Разполагаме със сертификат издаден от производителя, който официално удостоверява, че нашата фирма е преминала обучение и имаме разрешение да доставяме, монтираме и поддържаме пречиствателните станции "BIO CLEANER" на територията на Р. България.

Сертификат за оторизация и сертификация на нашата фирма от производителя: Изтегли

Имаме 16 годишен успешен опит в доставката, монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на пречиствателни станции на територията на цялата страна. Фирмата обслужва цяла България! През 2021 година направихме Юбилей от 2000 доставени и монтирани пречиствателни станции.

Доставени и монтитрани 2000 станции

За всички модели от BC-4 до BC-12 срокът на доставка и монтаж при наличности на склад е до 3 работни дни.

При липса на складови наличности от даден модел до ВС-12 включително, срока за нова доставка от производителя с монтаж е до 7-10 работни дни. 

За моделите от ВС-16 до BC-150 срокът е до 30 работни дни.

48 месеца (4 години) пълна гаранция.

Поддържаме постоянни складови  наличности на моделите BC-4, BC-6, BC-10, ВС-12.

Доставка и монтаж на индивидуални станции

Складова база на "ЕЙЧ ДЖИ ЕНД СОНС" ЕООД в България - гр. София

Монтажи на пречиствателни станции BIO CLEANER:

 Производство и складова база на ENVI-PUR s.r.o. в Р. Чехия - гр. Собеслав

 

Гаранционен срок:

48 месеца (4 години) ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ на оборудването - контролер, компресор, аератори, въздухопроводи и връзки. Полипропиленовия контейнер с инсталираната в него технология "BIO CLEANER" на практика е вечен. Осигурен е гаранционен и след гаранционен сервиз!

Декларация за съответствие на Европейските стандарти по образец CR190/2002 съгласно Директива №89/106/ЕЕС на Европейския съвет

Технология BIO CLEANER на Чешката компания ENVI-PUR s.r.o. е запазена марка патентована в Европа, Северна Америка и множество държави.Технологията е вписана и патентована в Патентното ведомство на U.S.A.

Параметри на пречистване:

Гарантирани параметри на пречистените води с технология BIO CLEANER® - съответстващи на Директива №89/106/EEC на Европейската комосия

Максимално допустими стойности на параметрите съгласно наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ

БПК5 ≤ 5,6 мг/л БПК5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 49,0 мг/л ХПК ≤ 125 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 12,5 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 35 мг/л
Общ фосфор ≤ 0,3 мг/л
Общ фосфор ≤ 2 мг/л
Общ азот ≤ 9,6 мг/л
Общ азот ≤ 15 мг/л

Пречистващия ефект на моделите от BC-4 до ВС-50 е 99%!

Пречистващия ефект на моделите от ВС-50 до BC-150 е 98+%!

сертификати
 
Web Analytics