Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER®

Модели от BC-4 до BC-25 (48 месеца пълна гаранция!)ИзтеглиИзтегли

Каталог - Индивидуални пречиствателни станции:Изтегли

 

Индивидуални пречиствателни станции:

Пречиствателни станции BIO CLEANER® гордо прекрачиха в новото хилядолетие. Те са ново поколение на автоматично контролираната обработка и се базират на най-новите познания в областта на обработката и третирането на отпадъчните води. Функционирането на пречиствателни станции BIO CLEANER®, техническите и качествени параметри са проверени и одобрени в лаборатории на Европейската Комисия по Екология (EEC).

Видове капаци от стъклопласт: (по всички капаци се ходи!)

Заоблен капак

Прав Капак

Заоблен с дизайн на камък

Аеробна технология от нов тип в един съд за обработка на отпадни води:

 

Индивидуалните пречиствателни станции "BIO CLEANER" тип "COMFORT DUO" от два съда са разработка за Германия. Разработени са и сертифициарани според Германските изисквания, стандарти и закони за пречистване на отпадните води и екология. Позволяват изхвърлянето на неразложими отпадъци в канала (остатъци от храна, хартия, мокри кърпички, парцали и други). Подходящи са за къщи за гости, офис сгради, жилищни кооперации, хотели, производствени предприятия и други, където трудно се контролира какво се изхвърля в канала.

Характеристики на пречиствателни станции BIO CLEANER®

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са разработени да пречистват отпадните води от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, сгради, пансиони и др. Новата инсталация заменя остарелите септични резервоари, като ефективността от финансова гледна точка е неоспорима.
 
 
BIO CLEANER® - ЦИЛИНДРИЧНИ BC-4 BC-6 BC-10 ВС-12 BC-16 BC-20  BC-25
Капацитет еквивалент жители (е.ж.) 4+
6+
10+ 12+ 20+
 25+
 30+
Количество отпадни води (m3/ден)
Q=средно за 24 часа
Qср.=0,75 Qср.=1,2 Qср.=1,8
Qср.=2,25 Qср.=3,0 Qср.=3,75 Qср.=4,5
Инсталационна мощност (W) 64 95 130 150 230 550  750
Обща маса (kg) 150 165 180 230 310
370
 470
Размер (m) Диаметър=Ǿ, Височина=H Ǿ=1,4
H=1,6
Ǿ=1,6
H=1,6
Ǿ=1,7
H=2,35
Ǿ=1,9
H=2,5
Ǿ=2,1
H=2,5
Ǿ=2,4
H=2,4
Ǿ=2,42
H=2,81
Височина на входа от дъното (m)
долен ръб - тръба
1,25 1,25 1,65 1,65 1,71 1,61  2,1
Височина на изхода от дъното(m)
долен ръб - тръба
1,10 1,10 1,50 1,50 1,45 1,35  1,75

 

Каталог - Типове Автоматика Индивидуални станции:Изтегли

Цялото действие на пречиствателни станции BIO CLEANER® е контролирано от компютърна единица инсталирана в ел. табло с модерен дисплей, като според степента на автоматизация всеки един модел се предлага в четири разновидности (типа) "Стандарт", "Оптима", "Комфорт" и "Комфорт Плюс":

Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER® тип “СТАНДАРТ” - 1 степен с 3 часови зони на работа (Базов капацитет).

      

Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER® тип “Оптима” - 6 степени на работа (Базов +2 човека до 3-5 дни).

                                   

Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER® тип “КОМФОРТ” - 10 степени на работа (Базов +4 човека до 3-5 дни).

                                   

Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER® тип “Комфорт Плюс” и "Ексклузив" са специално разработени и произведени за Шведския пазар от Чешката компания "ENVI-PUR" s.r.o.

 • 10 степени на работа (Базов +6 човека до 3-5 дни) с допълнителни функции

 • SMS (изпращане на SMS при евентуален проблем)

 • GPRS (управление и настройка на контролера на пречиствателна станция през Интернет)

 • WIFI (безжична връзка с контролера през WIFI) 

Технологията в контейнера е с допълнителен аерлифт обслужващ Терциален филтър "Полилок" на изхода на станцията. Терциалният филтър и допълнителният аерлифт които почиства филтъра автоматично осигоряват изключително качество на пречистената вода. Комфорт Плюс и Ексклузив са най-новата разработка на Чешката компания "ENVI-PUR" s.r.o.

 

Автоматика: Изтегли

    Видео материал - презентация на BIO CLEANER тип "Комфорт Плюс"

 
 
 

  

При пречиствателни станции тип "Комофорт" и тип "Комфорт Плюс" в зададените времеви интервали се включват магнитни клапани, които регулират и разпределят Автоматично кислордния обмен в системата. Автоматичното регулиране и осигуряването на непрекъснат кислороден обмен в рзличните зони на  системата гарантира:

 • Икономично действие на пречиствателни станции BIO CLEANER®
 • Възможност за промяна на режима на работа според различните параметри на вливане
 • Отстраняване на всички плуващи нечистотии
 • изпращане на SMS при евентуален проблем
 • настройка на ПСОВ през интернет
 • безжична връзка с контролера през WIFI
Контролиращата единица незабавно сигнализира за дефект, подлежащ на оценка и проверка на работата на дадена пречиствателна станция. Автоматика тип "Комфорт" и "Комофрт Плюс" дават възможност на пречиствателни станции BIO CLEANER® в дадени моменти да поемат по-голям товар замърсеност на отпадните води, като същевременно качеството на пречистване се запазва.
Пречиствателни станции модели "ВС-16", "ВС-20" и "BC-25" се произвеждат и предлагат единствено с Автоматика тип "Комфрот" и "Комфрот Плюс".

 Производство и складова база на "ENVI-PUR" s.r.o. в Чехия - гр. Собеслав

 
 

Надстройка (Удължение) за Пречиствателните станции се използва, когато каналната тръба е положена по-дълбоко в земята. Нейната височина се избира така, че капака на станцията да застане на ниво терен.

Качествените параметри на пречистената вода от тези пречиствателни станции, позволяват да бъде използвана за гасене на пожари, поливане на паркове, зеленчукови, овощни и др. градини, за миене на улици и пътища. Третираната вода може да се заусти в попивни ямки, дренажни системи и водни приемници II-ра категория. Пречиствателни станции BIO CLEANER® са много изгодни особено в районите без канализация или с децентрализирана такава.

Технология на  пречиствателни станции BIO CLEANER® модели от "BC-4" до "BC-25"

Технология BIO CLEANER® се базира на качествено нов D-N принцип в пречистването на отпадъчните води и е коренно различна от другите технологии. Със гордост можем да кажем, че технология BIO CLEANER®, нейното техническо решение и внедряване във всички модели пречиствателни станции BIO CLEANER® НЯМА АНАЛОГ! Тази технология е ново стъпало по пътя към върховите технологии в пречистването на отпадъчни води. Технологията е единствена по рода си, като е разработена и патентована на принципа D-N (Денетрификация преди Нитрификацията). Показаният по долу принцип за D-N пречистване на пречиствателни станции BIO CLEANER® е в схематичен вид за нагледност. Целият процес протича в един единствен цилиндричен съд от висококачествен и хомогенен полипропилен с необходимата дебелина и плътност. Полипропиленът е един от най-здравите пластични материали и цилиндричната му конфигурация в пречиствателни станции BIO CLEANER® ги прави изключително устойчиви както на хидравлично налягане, така и на всякакъв вид натиск.
 
 
 

            Анимационна D-N схема на пречистване за модели от BC-4 до BC-25


Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен. Дебелината на полипропилена, от който са изработени моделите от "ВС-4" до "ВС-20" е от 8мм(0,8см)до 10мм (1см) в зависимост от модела. Формата, дизайнът, конфигурацията, здравината на материала и уникалната технология без никакви помпи и ротиращи елементи, правят тези пречиствателни станции практически вечни. 

Подробна информация за технологията можете да намерите в секцията "Технология". В секцията "Галерия" има подробен снимков и видео материал за да се уверите нагледно в уникалността на BIO CLEANER®!

Подготовка за инсталиране:

Пречиствателни станции BIO CLEANER®  се монтират на бетонова подложка с дебелина 100мм. Прави се изкоп, съответстващ на размерите на конкретния модел пречиствателна станция и след като се монтира се зарива със същата пръст от изкопа.

1. Управляващо табло

 

c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ

 

d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)

 

e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води

 

f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени води

 

 

Примерна ситуационна схема за монтаж

 

Пречиствателни станции BIO CLEANER® могат да се монтират без проблем под и над земята без допълнително укрепване. Биологичната обработка на пречиствателни станции BIO CLEANER® се основава на бавно зареждане с отпадни води и прецизно подаване на въздух в различните сектори, довеждащо до липсата на мръсни утайки и кал. Не се налага подгряване на входния блок на тези пречиствателни станции през зимата. Пречиствателни станции BIO CLEANER® се управляват от електронен чип и работят с 6 програми на 9 степени в зависимост от натоварването с отпадъчни води.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновено се монтират под земното ниво, но може да се поставят и над земята. Пречиствателни станции с технология BIO CLEANER® могат да се инсталират както в реконструирани септични резервоари или помийни ями, така и в самите къщи.  

Пречиствателни станции BIO CLEANER® не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Пречиствателни станции BIO CLEANER® работят ефективно както при минимално така и при максимално натоварване с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в тези пречиствателни станции,  процесът на пречистване се запазва без да е необходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващият процес в пречиствателни станции BIO CLEANER® стартира автоматично след подновяването притока на отпадни води.

Електрическа инсталация

Създава се връзка между електрическото табло и диафрагмения компресор като електрическото захранване е монофазно 80-230W/220V.

Технологията на пречиствателни станции BIO CLEANER® съответства на съвременните житейски изисквания. Тя позволява пречистване на отпадни води от бани, тоалетни, кухни, миялни машини и др. В същото време стойността на обработката е много ниска:
 • Без консумативи,без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
 • Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
 • Без миризма.
 • Минимален разход на ел.енаргия - не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
 • Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху качеството на пречистване.
 • Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
 • Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
 • Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
 • Компактност - минимално заемане на пространство.
 • Параметри на пречистване - без конкуренция.
 • Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови, овощни и др. градини, като дори е препоръчително!
 • Лидер в пречистването на отпадъчните води.
 • Притежава всички възможни Европейски и Световни сертификати за качество и стандарт.
 • Ежегодно усъвършенстване на технологията и актуализиране на сертификатите в унисон с Европейските изисквания.
Техническите параметри на пречистената вода от пречиствателни станции BIO CLEANER® са тествани и одобрени от Лаборатории на Европейската комисия по Екология.
 • Няма миризма
 • Няма консумативи, филтри и отпадъчна тиня
 • Експлоатационните разходи са само за електричество колкото за една ел. крушка.
 • Минимум експлоатационни изисквания
 • Традиция и опит
С пречиствателни станции BIO CLEANER® забравяте несгодите с Вашия мръсен канал и решавате проблема за поколения напред!
В сравнение с други пречиствателни станции, пречиствателни станции BIO CLEANER® позволяват да се управляват различни и непостоянни потоци на отпадна вода, като тези пречиствателни станции са обезпечени с уловител на плуващи нечистотии.

Всяка година се инсталират повече от 9500 пречиствателни станции BIO CLEANER® в цяла Европа.

 
Web Analytics