Ситуационни схеми за Монтаж на Индивидуални Пречиствателни станции "Bio Cleaner" модели от "BC-4 до "BC-25" в PDF формат:

Пречиствателни станции BIO CLEANER®  се монтират на бетонова подложка с дебелина 100мм. Прави се изкоп, съответстващ на размерите на конкретния модел пречиствателна станция и след като се монтира се зарива със същата пръст от изкопа без допълнително укрепване. Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен.


1. Управляващо табло

 

c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ

 

d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)

 

e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води

 

f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени води

 

 

         Примерна ситуационна схема за монтаж на модели от BC-4 до BC-25:

 

Надстройка (Удължение) за Пречиствателните станции се използва, когато каналната тръба е положена по-дълбоко в земята. Нейната височина се избира така, че капака на станцията да застане на ниво терен.


Схеми за Монтаж на Комплексни Пречиствателни станции "Bio Cleaner" модели от "BC-30 до "BC-150" в PDF формат:

 

   Изтегли

Модел - BC-100

   Изтегли

Модел - BC - 150

   Изтегли

BC-30 до BC-150

1. Управляващо табло

 

c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ

 

d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)

 

e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води

 

f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени води

 

 

     Примерна ситуационна схема за монтаж на модели от BC-30 до BC-150:

 

   

   


 
Web Analytics