Монтажни схеми - схеми за монтаж на модели от BC-4 до BC-25 в PDF формат A4:

Монтажни схеми - схеми за монтаж на модели от BC-4 до BC-25 в PDF формат A3:

Модел - BC-4     Изтегли


Модел - BC-6    Изтегли


Модел - BC-10     Изтегли


Модел - BC-12     Изтегли


Модел - BC-16     Изтегли


Модел - BC-20     Изтегли

 

Модел - BC-25     Изтегли

Модел - BC-4 до BC-25     Изтегли

Пречиствателни станции BIO CLEANER се монтират на бетонова подложка с дебелина 100мм. Прави се изкоп, съответстващ на размерите на конкретния модел пречиствателна станция и след като се монтира се зарива със същата пръст от изкопа без допълнително укрепване. Пречиствателни станции BIO CLEANER са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен.

Монтажи - снимков материал на Индивидуални пречиствателни станции:


1. Управляващо табло

 

c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ

 

d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)

 

e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води

 

f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени води

 

 

        

Примерна схема за монтаж на модели от BC-4 до BC-25:

 

 

Надстройка (Удължение) за Пречиствателните станции се използва, когато каналната тръба е положена по-дълбоко в земята. Нейната височина се избира така, че капака на станцията да застане на ниво терен.


Схеми за монтаж на индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER модели от BC-30 до BC-150 в PDF формат:

 

   Изтегли

Модел - BC-100

   Изтегли

Модел - BC - 150

   Изтегли

BC-30 до BC-150

Монтажи - снимков материал на Комплексни пречиствателни станции:

1. Управляващо табло

 

c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ

 

d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)

 

e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води

 

f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени води

 

 

Примерна схема за монтаж на модели от BC-30 до BC-150:

   

   

 
Clicky