1. Относно пречиствателните станции BIO CLEANER с чисто Аеробна технология.

В полза на нашите клиенти Ви предоставяме подробно описание на Технология BIO CLEANER® и технически данни, както за материалите и оборудването, които са внедрени в пречиствателните станции BIO CLEANER®, така и тяхното ситуиране.

При положение, че сте клиент търсещ и желаещ да получи продукт с високо качество е необходимо да прочетете и анализирате внимателно всички възможно най-кратки разяснения, които сме предоставили по-долу. Приятно четене и не се притеснявайте да зададете допълнителни въпроси, ако възникнат такива!

Прилагаме подробна анимационна схема на технология BIO CLEANER за да можете да се убедите нагледно, че BIO CLEANER няма нищо общо с другите пречиствателни станции. Обърнете внимание и на подробните обяснения.

Индивидуални пречиствателни станции:

 
 

Пречиствателни станции BIO CLEANER тип COMFORT DUO:

Комплексни пречиствателни станции:

 
D-N пречистване BC-4 до BC-30
 
D-N схема на пречистване BC-30 до BC-150
 

Параметри на пречистване:

Гарантирани параметри на пречистените води с технология BIO CLEANER® - съответстващи на Директива №89/106/EEC на Европейската комосия

Максимално допустими стойности на параметрите съгласно наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ

БПК5 ≤ 5,6 мг/л БПК5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 49,0 мг/л ХПК ≤ 125 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 12,5 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 35 мг/л
Общ фосфор ≤ 0,3 мг/л
Общ фосфор ≤ 2 мг/л
Общ азот ≤ 9,6 мг/л
Общ азот ≤ 15 мг/л

Пречистващия ефект на моделите от BC-4 до ВС-50 е 99%!

Пречистващия ефект на моделите от ВС-50 до BC-150 е 98+%!

     

Практиката ни показва, че нашите клиенти ценят Качеството!

5. Общ принцип на пречистване на предлаганите на пазара пречиствателни станции.

Основоположник на общия принципа за пречистване на отпадъчните води е Джоузеф Базалджет в Англия преди 150 години. В човешкият чревен тракт живеят голям брой микроорганизми, които се хранят с хранителните отпадъци минаващи през него. Тези микроорганизми се делят на 2 вида – Анаеробни и Аеробни.

Анаеробните микроорганизми са с нисък коефициент на полезно действие и при храненето си отделят активна маса (активна утайка) с миризма. Тези микроорганизми живеят в среди със слаб достъп на въздух (Анаеробни среди), като същевременно бързо се амортизират при храненето си, а повишаването количеството на въздух ги неутрализира напълно. Липсата на хранителни отпадъци от човешкия организъм също ги ликвидира и за това е необходимо постоянно да има постъпление на такива отпадъци. На кратко казано в богата на въздух водна среда и липса на редовно постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм тези микроорганизми умират.

Аеробните микроорганизми са с висок коефициент на полезно действие и при храненето си отделят 98-99% летливи азотни съединения. Тези микроорганизми живеят в среди с голям достъп на въздух (Аеробни среди), като същевременно колкото повече въздух, толкова по качествено и бързо хранене и отделяне само на летливи азотни съединения без активна маса (активна утайка). Аеробните микроорганизми са изключително устойчиви на липса на хранителни отпадъци от човешкия организъм, с които се хранят и във водна среда с наличието на достатъчно въздух изпадат в латентно състояние до ново постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм. На кратко казано в богата на въздух водна среда и периодично постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм, тези микроорганизми създават бързо голяма популация, при което бързо консумират и отелят единствено летлив азот без отделяне на активна маса и миризма. Изводът е, че колкото повече въздух толкова по-добро пречистване.

Първото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е чисто Анаеробната технология. Това са така наречените септични ями с 2-3 камери без подаване на въздух, които симулират в много малка степен средата в човешкия чревен тракт. Ефективността на 2-3 камерните септични ями е изключително ниска поради това, че се разчита предимно на анаеробните микроорганизми.

Второто поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е смесения тип Анаеробно-Аеробна технология. При тази технология в една от камерите на септичната яма или резервоар се подава ограничено количество въздух, който частично да поддържа живота на Аеробните микроорганизми. Въпреки това броя на Анаеробните микроорганизми надделява, при което се отделя голямо количество активна маса (активна утайка) и съответно миризма. Ефективността на тази технология е по-добра от чисто Анаеробната, но не достатъчна за да ни отърве от миризмата и необходимостта за периодично изпомпване на септичната яма или резервоар.

Третото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е чисто Аеробната технология. Тази технология се разработва едва от 7-8 години и ефективно доказал се производител e чешката компания “ENVI-PUR” с технологията “BIO CLEANER" Всичко останало предлагано на пазара, като чисто аеробни технологии е меко казано пресилено да не кажем спекулативно!

Четвъртото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет в момента се разработва и експериментира. Това е технологията на пречистване с керамични, силиконови и др. мембрани. Мембранната технология на този етап е много скъпа и поради тази причина се внедрява и експериментира единствено в общински и селищни пречиствателни станции, защото единствено там може да се постигне по-нормална възвращаемост на инвестицията.

Със задоволство можем да кажем, че единствената компания която ще пусне на европейския пазар малки пречиствателни станции с мембранна технология това е чешката компания “ENVI-PUR”, на която ние сме представител. След дълги научни експерименти, лабораторни изпитания, тестове и иновативни решения чешките колеги успяха да патентоват новата си мембранна технология внедрена в малките пречиствателни станции “BIO CLEANER”. От близо 2 години малките мембранните пречиствателни станции “BIO CLEANER” се предлагат единствено на чешкия пазар с цел тестване, доусъвършенстване и оптимизиране на качество, ефективност и цена.