Съвременни инсталации в логистичен център Шенкер

От началото на м. март 2010 година функционира модерен логистичен терминал на DB Schenker (ДБ Шенкер) в София. Комплексът е разположен върху 47 дка и се състои от офис сграда с разгъната застроена площ от 9200 кв. м, 2 складови халета – склад за претоварване на пратките (т. нар. разпределително хале ) с обща площ от 2000 кв. м, а другият – логистичен (т. нар. складово хале с прилежащо към него климатизирано хале 1000 кв. м), с площ 3000 кв. м.

Автор на идейния проект е арх. Роман Хайд, Австрия. Техническият, работен проект, координацията на работния и проектантския процес с останалите части, съгласуването и качественият контрол на изпълнените работи са реализирани от Архитектурно бюро Порш Концепт.

Главен изпълнител на обекта е фирма МИКС – КОНСТРЪКШЪН. „Цялостното завършване на логистичната база е реализирано в рамките на 11 месеца (юни 2009 г.– април 2010 г.)”, коментират от компанията. „Използвани са висококачествени строителни материали, съобразени с европейските и международни стандарти. Сглобяемите стоманобетонови елементи са произведени в завод ЗСК Стоманобетон. Интересен факт относно конструкцията на обекта е използването на главни стоманобетонови греди с дължина 34 м, което няма прецедент в изграждането на този вид обекти”, допълват от МИКС – КОНСТРАКШЪН.

Обектът e със собствена пречиствателна станция за отпадъчните води ,която е с най-съвремененна технология./BIO CLEANER/, производство на чешката фирма Envi-pur. Изпълнител е HG & Sons Ltd.

Сградата разполага със система за подово отопление и охлаждане (тръбни подови мрежи), производство на фирма Рехау. „Благодарение на тази технология, се постига затоплянето или охлаждането на големи площи, като използваната енергия е по-малко в сравнение на конвенционалните системи”, разказват от фирмата доставчик. „Тя работи в режим на отопление с вода, която е затоплена до 35-40 градуса, докато при конвенционалните системи тези градуси е необходимо да бъдат 60-70

Съвместната работа на вентилационната система на сградата (работеща на 100% пресен въздух), се осигурява от система за сградно управление (т. нар. Building Management System - BMS), където всички параметри на системата се следят, анализират и отчитат.

Вентилационните инсталации, подово отопление и охлаждане на административната сграда на логистичен център Шенкер са изпълнени от фирма Ян-93.
За осигуряване на битовата гореща вода са предвидени инсталации за слънчева енергия, с които се пести значителна част от енергията за затопляне на водата и същевременно се редуцира в голяма степен емисията на вредни вещества в атмосферата.

Изградената инсталация е с продукти на Viessmann с обем на бойлера 1000 л. За хората в помещенията се осигурява необходимото количество пресен въздух посредством климатични централи. Тяхната конструкция позволява използването на енергията на изхвърляния от помещенията въздух благодарение на рекуперативния топлообменен агрегат (рекуператор) въздух - въздух.

Източник: Технологичен дом

 
Clicky