Мазниноуловител за растителни и животински мазнини - ресторанти, кухни и кафетарииИзтегли

ИЗПОЛЗВАНЕ:    

Мазниноуловителят е разработен да пречиства оттичащите се мазнини от кухни, хранителни и месопреработващи предприятия, и т.н. Мазнините се събират в Мазниноуловителя , за да се защитят другите части от задръстване. Мазниноуловителят се монтира в канализацията на място, където отпадната вода съдържаща мазнини и се оттича.Отпадната вода от бани и тоалети не трябва дасе влива в мазниноуловителя. Обработената от БПСОВ битова отпадна вода не постъпва в коритото на мазниноуловителя, което съдържа голямо количество мазнини. Разлагащите се на съставните си части окислени мазнини влошават биохимичните и механични показатели на отпадната вода и водят до намаляване ефективността от нейното пречистване.

 

 

Не се препоръчва монтирането на разпределител преди мазниноуловителя. Използването на кухненски разпределител не е позволено, поради задръстване на мазниноуловителя с органичен материал (каналът загубва свойствата си на транспортна система и загубите правят мазниноуловителя не ефективен).

 

ОПИСАНИЕ

Мазниноуловителят е с кръгла или квадратна форма на пластичните резервоари и е снабден с похлупак за предотвратяване на миризмата. Резервоарите са екипирани с технологични отделения и единица за съхранение на мазнините , сменяема или несменяема ( погледнете идентификацията на типа). Основните технологични параметри са табулирани в съответствие с DIN 4040.

РАЗРАБОТКА

Мазниноуловителят е разработен да издържа на всякакви метеорологични условия при спазени инструкции за монтирането . Няма значение да ли ще се монтира над или под земята. Той е защитен от хидравличното водно налягане и други възможни напрежения действащи в резервоара.

 Модел  LE1K   LE2K   LE4K   LE6K   LE8K   LE10K
 КАПАЦИТЕТ-л/сек. 1.0 2.0  4.0 6.0 8.0 10.0
 ДИАМЕТЪР -мм. 1100  1100  1400  1800  1800  2100
 ВИСОЧИНА -мм. 1300  1500  1400  1600 1800  1900
 ТЕГЛО -кг. 75  85  105  140  160  185
 ДЕПО МАЗНИНИ -м3 0.14/0.05 0.14/0.05 0.18/0.05 0.23/0.07 0.23/0.07 0.36/0.10

                  

 • Без консумативи, без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
 • Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
 • Минимален разход на ел. енергия.
 • Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху качеството на пречистване.
 • Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
 • Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
 • Възможност за монтиране под и над земята, в съществуващи септични ями и в самите сгради.
 • Компактност - минимално заемане на място.
 • Параметри на пречистване - без конкуренция.
 • Пречистената вода може да се използва за поливане на зеленчуци и др.
 • Притежава всички възможни Европейски сертификати.
 • Ежегодно усъвършенстване на технологията.
 • Лидер в пречистването на отпадни води.

 
Clicky