Пречиствателни станции от HG & Sons Ltd - Технология BIO CLEANER®

 

Тази технология е ново стъпало към върховните технологии в пречистването на отпадъчни води.

Технология BIO CLEANER е разработена и патентована от специализиран екип учени на чешката компания ENVI-PUR. Тази технология поставя началото на ново поколение пречиствателни станции с аеробно биологично пречистване, които гарантират пълен биологично чист и 100% без отпадъчен аеробен процес.

Освободете се от забранените в Европа, а вече и в България, септични ями и зависимостта от тяхното почистване. Бъдете автономни и независими както Вашите Европейски съграждани.

Технология BIO CLEANER® се базира на качествено нов D-N принцип в пречистването на отпадъчните води и е коренно различна от другите технологии.

Индивидуални пречиствателни станции Bio Cleaner:

Пречиствателни станции за къща Bio Cleaner

Съчетанието между уникалната технология, висококачествени материали и електронно оборудване от японски, швейцарски и германски производители, прави BIO CLEANER най-търсените в Европа.

Предназначени са да пречистват отпадни води от еднофамилни къщи, къщи за гости, хотели, офис сгради, туристически обекти и много други. Не се нуждаят от зареждане с каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Процесът на пречистване е напълно автономен и независим от външни фактори.

Пречиствателна станция за къща индивидуални

Индивидуални пречиствателни станции Bio Cleaner DUO:

Индивидуалните пречиствателни станции BIO CLEANER тип COMFORT DUO от два съда са разработка за Германия. Разработени са и сертифициарани според Германските изисквания, стандарти и закони за пречистване на отпадните води. Подходящи за къщи за гости, офис сгради, жилищни кооперации, хотели, производствени предприятия и други, където трудно се контролира какво се изхвърля в канала. Позволяват изхвърлянето в канала на мокри кърпички, хартия, остатъци от храна, мазнини и други отпадъци.

Чешка пречиствателна станция ДУО
 
Пречистване на отпадни води ДУО

Комплексни пречиствателни станции Bio Cleaner:

Комплексните пречиствателни станции са предназначени да пречистват отпадни води от комплекси от къщи, хотели, производствени предприятия, туристически обекти, селища, градове и много други.

Пречиствателни станции за хотели

Технологията е разработена и патентована на принципа на Денитрификация - Нитрификация и е коренно различна от другите технологии. Процеса е напълно автономен, автоматизиран и чисто Аеробен без аналог.

Пречиствателни станции коплексни за хотели и офис сгради

Биологични пречиствателни станции за отпадни води (БПСОВ) BIO CLEANER® модели от ВС-30 до BC-150 са разработени за пречистване на отпадни води от малки индивидуални източници. Например малки селища, отдалечени градове, хотели къмпинги, мотели, бензиностанции и малки промишлени предприятия.

Комплексни пречиствателни станции Bio Cleaner DUO:

Комплексни пречиствателни стнации по немски стандарт 

Произход на отделните елементи, материали и оборудване:

  • Технология BIO CLEANER® - Чехия (Разработена и патентована от компанията "ENVI-PUR" s.r.o.)
  • Полипропилен - Германия (Разработен и доставен по поръчка от компанията REHAU)
  • Компресори - Япония (Разработени и доставени по поръчка от компанията BIBUS)
  • Електроника, контролери и др. ел.оборудване - Швейцария.

BIO CLEANER® се произвеждат в завода на компанията "ENVI-PUR" в Република Чехия. Доставят се в напълно готов и завършен вид до клиента. Неразделна част от доставката са монтажа в обекта на клиента, тестване, настройки, пускане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно обслужване. Оторизиран доставчик за Република България е компанията HG & Sons Ltd.

С високото си качество и дългогодишна безаварийна работа, пречиствателни станции BIO CLEANER® са безспорен лидер без конкуренция на Европейския пазар!

Основният износ на Производителя е за страните от Еврозоната, като за Австрия, Германия, Швеция, Швейцария и Скандинавските страни, достига 80% от производството на пречиствателни станции.

Подробна информация за технологията можете да намерите в секция "Технология".

Профил на компанията "ENVI-PUR" s.r.o.

„ENVI-PUR” ООД е водеща чешка компания в проектирането, производството, доставката и монтажа на пречиствателни станции на отпадъчни води. Благодарение на високото ниво на техническия персонал и дългосрочна концептуална работа.

„ENVI-PUR” Ltd. запази доминираща позиция на Европейския пазар и неговите продукти се ценят не само в Чешката република, но успешно се изнасят на три континента.

„ENVI-PUR” Ltd. разполага с научни екипи от специалисти за развойна дейност. Компанията работи в близко сътрудничество с университети и признати експерти в бранша - пречистване на води. Поради тези причини много продукти на „ENVI-PUR” Ltd. са патентовани.

„ENVI-PUR” Ltd (както и неговото дъщерно дружество, ENVI-PUR.CZ, ЕООД) има 110 служители. От тях 46 са в управлението и 64 са технически, обслужващ и производствен персонал. Фирмата се развива динамично, като през миналата година постигна оборот за повече от 150 милиона евро. Главният завод за производство е в гр. Собеслав - Чешката Република.

„ENVI-PUR” Ltd има повече от тридесет бизнес партньори в Чешката република и европейските страни (включително Словакия, Германия, Швейцария, Литва, Украйна, Румъния, Великобритания, Ирландия, Хърватия, Словения, Финландия, Швеция, Испания, България, Сърбия, Гърция и Франция).

Системата за управление на качеството, използвана от „ENVI-PUR”Ltd. е сертифицирана по ISO 9001:2001 стандарти. Управлението на околната среда е съгласно ISO 14001, а здравословните условия на труд и оценка за безопасността са съгласно OHSAS 18001.

Пречиствателни станции за отпадъчни води BIO CLEANER®

Пречиствателните станции за отпадъчни води произвеждани от чешката компания и предлагани на българския пазар от Hg & Sons Ltd са етикирани със знак за запазена марка Bio Cleaner®. Тази запазена марка на чешкия производител е добре позната както в Република Чехия, така и в цяла Европа с продуктовите си линии. Всяка година се пускат в експлоатация над 9,500 пречиствателни съоръжения от различен калибър. Марката Bio Cleaner® е запазена на три континента!

Приложение на пречиствателни станции - Технология Bio Cleaner®:

  • Пречиствателни станции за отпадъчни води
  • инсталации за питейна вода и басейна
  • пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води
  • пластични съдове и съдове от неръждаема стомана, метални и дървени конструкции за хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и строителството

„ENVI-PUR”Ltd. успешно осъществява реконструкции на пречиствателни съоръжения, които са построени през периода 1970-1980. Технологията, първоначално използвана при тези пречиствателни станции не отговаря на съвременните изисквания, главно що се отнася до отстраняване на азотни елементи. Новата технология BIO CLEANER® се инсталира в оригиналните конструкции и по този начин се осъществява нова, високо ефективна пречиствателна станция с по-ниски разходи.

Технологията BioCleaner® е за биологично пречистване на отпадъчните води, която използва бавно и постепенно натоварване със замърсени води, при което протича сложен D-N (Денитрификация преди Нитрификацията) процес на пречистване. Този D-N процес дава възможност за постигане на много високи параметри на пречистената вода на ниска цена. Пречиствателни станции за питейни води (DWTP).

„ENVI-PUR” Ltd успешно извършва реконструкции на пречиствателни станции за питейни води, които са построени през 20 век. Технологията, първоначално използвана при тези съоръжения за питейни води не отговаря на съвременните изисквания за питейни води. Особено при реконструкция на следните възли: седиментация или избистряне, филтриране с пясък, съхранение и дозиране на реактиви за обработка и отделяне на утайки.

„ENVI-PUR” Ltd гарантира доставката на нови разработки на технологични елементи за пречистване на вода, както ДАФ - разтворена въздушна флотация, дренажна система Леополд, керамична мембранна система Amaya.Нашите технически отдели подготвят документация за производство и на друго оборудване, като например различни цистерни, тръбопроводи, арматура и други по-сложни продукти, произведени от пластични материали и неръждаема стомана за водния сектор.

В резултат на високото ниво на професионализъм, „ENVI-PUR” Ltd. успешно завладява както Европейския пазар, така и други пазари, за които „ENVI-PUR”Ltd. успешно изнася продукцията си.

Кратко представяне на "HG & Sons" Ltd.

Нашата фирма HG & Sons Ltd е представител на „ENVI-PUR”Ltd. за Република България. В портфолиото си нашето дружество има над 2000 доставени, монтирани и пуснати в експлоатация пречиствателни станции BIO CLEANER ® в това число на големите европейски компании ШЕНКЕР, РЕХАУ, МЕТАЛ-М, СУЗУКИ, РЕНО, ДАЧИЯ, ЕВРОМАСТЕР, ЛИДЪЛ, ГлавБулгарСтрой и др.

Безаварийната и качествена работа на Пречиствателни станции BIO CLEANER® е гарантирана. Редовният мониторинг и поддържането на близък контакт с клиентите относно работата на пречиствателните станции BIO CLEANER ® изгражда доверие към нашата компания HG & Sons, което се затвърждава и през извън гаранционния период. Практиката ни показва, че за нашите клиенти качеството е приоритет!

Чешката компания "ENVI-PUR" е насочила усилията си в пречистването на отпадни води и е сред водещите по пазарен дял в Европа на производство и продажба на пречиствателни станции за отпадни води. Аеробната технология BIO CLEANER®, която ние от HG & Sons Ltd Ви предлагаме е съобразена с всички съвременни изисквания и европейски стандарти. Тя пречиства без утайки и миризма, както обичайните битови отпадни води, така и води съдържащи химически и нефтени замърсители.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® - дизайн и начин на работа

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са разработени да пречистват отпадните води от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, сгради, пансиони и др. Новата инсталация заменя остарелите септични резервоари, като ефективността от финансова гледна точка е неоспорима.

BIO CLEANER® са перфектни съоръжения с отлична ефективност и лесни за управление. Простотата и практичността на дизайна на тези станции, който не включва ротиращи компоненти, е гаранция за ниските експлоатационни разходи и минимална консумация на енергия. Пречиствателни станции BIO CLEANER® могат да бъдат монтирани както над и под земята, така и в съществуващи септични резервоари, с което напълно отговарят на желанията на клиентите.

Качествените параметри на пречистената вода от тези пречиствателни станции, позволяват да бъде използвана за гасене на пожари, поливане на паркове, зеленчукови, овощни и др. градини, за миене на улици и пътища. Третираната вода може да се заусти в попивни ямки, дренажни системи и водни приемници II-ра категория. Пречиствателни станции BIO CLEANER® са много изгодни особено в районите без канализация или с децентрализирана такава.

Станциите предлагани HG & Sons Ltd не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези съоръжения нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Те работят ефективно както при минимално, така и при максимално натоварване с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в пречиствателни станции BIO CLEANER®, то процесът на пречистване се запазва без да е необходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващият процес в BIO CLEANER® стартира автоматично след подновяването притока на отпадъчни води.

Благодарение на високото си качество, пречистената вода може да се отведе в канал, река или да се използва за напояване на зеленчукови, овощни и др. градини, паркови площи или измиване на пътища.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен. Дебелината на полипропилена, от който са изработени моделите от ВС-4 до ВС-20 е от 8мм(0,8см) до 10мм(1см), а дебелината на моделите от ВС-25 до ВС-150 е от 80мм(8см) до 100мм(10см), в зависимост от модела. Формата, дизайнът, конфигурацията, здравината на материала и уникалната технология без никакви помпи и ротиращи елементи, правят тези пречиствателни станции практически вечни.

Допълнителна информация за уникалността на предлаганите от HG & Sons Ltd пречиствателни съоръжения може да намерите в секцията "Технология".

В секцията Реализирани обекти сме приложили подробен снимков и Видео материал за да се уверите нагледно в уникалността на BIO CLEANER® и неговото търсене на Българския пазар.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ЕФЕКТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ С BIO CLEANER®

Гарантирани параметри на пречистените води с технология BIO CLEANER® - съответстващи на Директива №89/106/EEC на Европейската комосия Максимално допустими стойности на параметрите съгласно наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ
БПК5 ≤ 5,6 мг/л БПК5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 49,0 мг/л ХПК ≤ 125 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 12,5 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 35 мг/л
Общ фосфор ≤ 0,3 мг/л
Общ фосфор ≤ 2 мг/л
Общ азот ≤ 9,6 мг/л
Общ азот ≤ 15 мг/л

Сертифицирани
 
Clicky