Еднофамилните къщи се проектират с локална пречиствателна станция

Отмина времето, когато  проблемът с водите, които едно домакинство изхвърля, се решава със септична яма. Отмина времето на външните тоалетни, а повечето къщи вече се строят с повече от една баня. Все пак живеем в 21-ви век и все повече хора искат да се радват на всички удобства, които развитието на техниката и технологиите му предоставят.

Все още голяма част от малките населени места са без централна канализация, но този проблем вече се решава по съвременен начин със собствена индивидуална пречиствателна станция. Тези съоръжения от ден на ден стават все по-популярни, защото хората разбраха, че са изключително практични и икономични. Те дават известна независимост от ВИК –дружествата, а същевременно решават качествено проблема с липса на канализация и дават възможност да построиш къща или вила без това да е препятствие.

Локалните пречиствателни станции наистина са едно рационално решение, но като за всяко друго нещо, което избираме, е нужно все пак да се внимава когато се избира съоръжението. Преди всичко трябва да се знае, че не всички домашни пречиствателни станции, които се предлагат на пазара са еднакви. Разлика има както в цените, така и в технологиите на пречистване и особено в поддръжката. По принцип пречистването на отпадните води в този тип съоръжение е на биологичен принцип, но в зависимост от типа микроорганизми, които участват в процеса, те са доста различни. Именно затова се казва, че основното и най-важно в една локална пречиствателна станция е инсталираната в нея технология на пречистване, а не как изглежда и какво оборудване има. Съществуват пречиствателни станции, при които в технологията участват анаеробни микроорганизми, технологии от смесен тип ( участвата анаеробни и аеробни микроорганизми) и чисто аеробни технологии, в които микроорганизмите са само аеробни. Последните са най-икономични по отношение на поддръжка, защото при тях не се образува активна утайка, която е необходимо да се почиства периодично. Същевременно обикновено при тях първоначалната инвестиция е по-голяма.

Чисто аеробните технологии се смятат за най-нови и ефективни технологии на биологично пречистване, особено когато става въпрос за битови отпадни води.

При по-модерните съоръжения обикновено цялата технология е в един съд и водата се пречиства на гравитачен принцип – колкото мръсна влиза, толкова пречистена излиза без да съществува риск от препълване и преливане на контейнера. Важно е обаче размера на пречиствателната станция да бъде съобразен с броя на хората, които ще живеят в къщата за да бъде гарантирана тяхната ефективност на пречистване. При добре съобразен модел и размер на пречиствателната станция на една еднофамилна или многофамилна къща, пречистената вода би могла да бъде използвана повторно за поливане на тревни площи или зеленчукова градина, а в много случаи просто за да си измиете колата или плочника. Това дава възможност за сериозни икономии на чиста питейна вода.

Все повече хора вече предварително избират своята локална пречиствателна станция и я включват в самият проект за строеж за да са наясно предварително с нужните инвестиции.

 
Clicky