Комплексни пречиствателни станции BIO CLEANER® 

Модели от BC-30 до BC-150 (48 месеца пълна гаранция!)ИзтеглиИзтегли

Комплексни пречиствателни станции:ИзтеглиИзтегли

Пречиствателни станции BIO CLEANER гордо прекрачиха в новото хилядолетие. Те са ново поколение на автоматично контролираната обработка и се базират на най-новите познания в областта на обработката и третирането на отпадъчните води. Техническите и качествени параметри на BIO CLEANER са проверени и одобрени в лаборатории на Европейската Комисия по Екология (EEC).

комплексни станции

Пречиствателни станции BIO CLEANER са разработени да пречистват отпадните води от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, офис сгради, хотели и др. Новата инсталация заменя остарелите септични резервоари, като ефективността от финансова гледна точка е неоспорима.

Каталог - Комплексни пречиствателни станции:Изтегли

Каталог - Типове Автоматика комплексни станции:Изтегли

Пречиствателни станции BIO CLEANER тип COMFORT DUO от два съда са разработка за Германия. Разработени са според Германските изисквания и стандарти за пречистване на отпадни води. Позволяват изхвърлянето на неразложими отпадъци в канала (остатъци от храна, хартия, мокри кърпички, парцали и други). Подходящи са за къщи за гости, офис сгради, жилищни кооперации, хотели, производствени предприятия и други, където трудно се контролира какво се изхвърля в канала.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип КОМФОРТ - 10 степени с Автоматика с клапани.


Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип Ексклузив - 10 степени на работа с автоматика с клапани + терциален филтър. Този модел е с допълнителен аерлифт обслужващ Терциален филтър Полилок на изхода на пречиствателната станция.

Технологията в контейнера е с допълнителен аерлифт обслужващ Терциален филтър "Полилок" на изхода на станцията. Терциалният филтър и допълнителният аерлифт които почиства филтъра автоматично осигоряват изключително качество на пречистената вода. Ексклузив е най-новата разработка на Чешката компания "ENVI-PUR" s.r.o.

Това e нов модел инсталация за пречистване на отпадни води. Тази нова разработка на "ENVI-PUR" се базира на конкретни данни, предоставени от Асоциацията по околна среда в областта на пречистването на отпадни води.

 
 
 

Технология на Комплексни пречиствателни станции BIO CLEANER:

Технология BIO CLEANER® се базира на качествено нов D-N принцип в пречистването на отпадните води и е коренно различна от другите технологии. Със гордост можем да кажем, че технология BIO CLEANER®, нейното техническо решение и внедряване във всички модели пречиствателни станции BIO CLEANER® НЯМА АНАЛОГ!Тази технология е ново стъпало по пътя към върховите технологии в пречистването на отпадъчни води.

D-N схема на пречистване

Технологията е единствена по рода си, като е разработена и патентована на принципа D-N (Денетрификация-Нитрификация). Показания по долу принцип за D-N пречистване на пречиствателни станции BIO CLEANER® е в схематичен вид за нагледност. Целия процес протича в един единствен правоъгълен съд от висококачествен и хомогенен полипропилен с необходимата дебелина и плътност. Полипропилена е един от най-здравите пластични материали и правилната му правоъгълната конфигурация в пречиствателни станции BIO CLEANER® ги прави изключително устойчиви както на хидравлично налягане, така и на всякакъв вид натиск. Принципът на биологичната обработка на отпадна вода се основава на перфектен безотпаден аеробен процес.Този процес не се нуждае от предварително зареждане с каквито и да било бактерии, хапчета и други подобни активатори. Подробна информация за технологията можете да намерите в секцията "Технология".

BIO CLEANER® - ПРАВОЪГЪЛНИ BC-30 BC-40 ВС-50 BC-100 BC-150
Капацитет еквивалент жители (е.ж.) 35+ 45+ 85+
125+170+
Количество отпадни води (m3/ден)
Q = средно за 24 часа
Qср.= 5,25 Qср. = 6,75 Qср.= 11,25 Qср. =18,00 Qср. =24,00
Инсталационна мощност (W) 950 1100
1100 1500 1500
Обща маса (kg) 1200 1600 1800 2000 3000

Дължина=L, Височина=H, Ширина=W (m)

L=4,0
W=2,2
H=2,08
L=4,0
W=2,2
H=2,58
L=4,0
W=2,2
H=2,88
L=5,2
W=2,4
H=2,88
L=6,2
W=2,4
H=2,88
Височина на входа от дъното (m)
долен ръб - тръба
1,48 1,93 2,43 2,53 2,53
Височина на изхода от дъното (m)
долен ръб - тръба
1,23 1,68 2,18 2,24 2,24

Действието на пречиствателни станции BIO CLEANER® е контролирано от компютърна единица, инсталирана в управляващия модул на пречиствателни станции BIO CLEANER®. В зададените времеви интервали се включват магнитни клапани, които осигуряват необходимите процедури като регулирането на кислородния обмен в системата е гарантиран:

  • икономично действие на инсталацията

  • възможност за променяне режима на работа на инсталацията според различните параметри на вливане

  • отстраняване на всички плуващи нечистотии

  • минимален обслужващ персонал

  • контролиращата единица незабавно сигнализира за дефект ,подлежащ на оценка и инспекция на инсталацията.

  • изпращане на SMS при евентуален проблем

  • настройка на ПСОВ през интернет

  • безжична връзка с контролера през WIFI

Биологични пречиствателни станции за отпадни води (БПСОВ) BIO CLEANER® модели ВС 30-150 са разработени за пречистване на отпадни води от малки индивидуални източници. Например малки селища, отдалечени градове, хотели в планината, къмпинги, мотели, бензиностанции и малки промишлени предприятия.

 

 

 
 

Техническа характеристика

Основните компоненти на пречиствателни станции BIO CLEANER® модели ВС 25-150 могат да се поместят или в пластични полипропиленови контейнери или в бетонна хидроизолирана шахта. Каква е същността на пречиствателни станции BIO CLEANER®? Уникалността им е показана схематично по горе в D-N схема на пречистване.

Преимущества на пречиствателни станции BIO CLEANER®

Висококачествено пречистена вода със значително по-ниска цена в сравнение с други технологии. Качеството на обработената вода позволява да бъде използвана за гасене на пожари, поливане на зеленчукови овощни и др. градини, паркове и измиване на пътища. Пречиствателни станции BIO CLEANER® са много подходящи за децентрализирана канализация с гравитационно налягане или вакумна канализация. В сравнение с други пречиствателни станции, пречиствателни станции BIO CLEANER® са много по икономични. Качествените параметри на пречистената вода позволяват да бъде използвана за гасене на пожари в планинските райони, поливане на паркове, зеленчукови овощни и др. градини, миене на улици и пътища. Използването на тези пречиствателни станции е много изгодно особено в райони с децентрализирана канализация. Системата може да използва гравитационно налягане или налягането на канализацията.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Пречиствателни станции BIO CLEANER® работят ефективно както при минимално така и при максимално натоварвяне с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в тези пречиствателните станции, то процесът на пречистване се запазва без да е небходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващия процес в пречиствателни станции BIO CLEANER® стартира автоматично след подновяването притока на отпадни води.  

Описание на конструкцията

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен. Дебелината на полипропилена от който са изработени моделите от "ВС-25" до "ВС-150" е от 80мм(8см) до 100мм(10см) в зависимост от модела. Формата, дизайнът, конфигурацията, здравината на материала и уникалната технология без никакви помпи и ротиращи елементи правят тези пречиствателни станции практически вечни. Точно поради тази причина Пречиствателни станции BIO CLEANER® могат да се монтират без проблем под и над земята без допълнително укрепване. 

Контейнерите на тези пречиствателни станции са дълбоки от 2580 до 3080 мм в зависимост от модела. Поради тази причина пречиствателни станции BIO CLEANER® са с допълнително вътрешно пластично укрепени. Пречиствателни станции BIO CLEANER® се монтират на армирана бетонна основа с дебелина от 150 до 250 мм в зависимост от модела. Въздуховодът от компресора се поставя в защитна тръба. Пространството около контейнера се запълва с пясък,филц или сухо земна бетонова смес по избор.  Отворът за вливане може да се постави навсякъде в зоната на вливане в пречиствателни станции BIO CLEANER®. Въздушният отвор зависи от местоположението на компресора. Височината на отвора за вливане се определя различно при различните модели пречиствателни станции BIO CLEANER®. Ако не са правени хидрогеоложки проучвания, поставянето в основата на килим от едрозърнест пясък, филц и дребен чакъл трябва да е внимателно разчетено. По споразумение с производителя, може да се поставят дървени капаци и мост на крака за контрол и безопастност.

Електрическа инсталация

Силовият ел. вход на пречиствателни станции BIO CLEANER® е от 750 до 1500 W / 400 V в зависимост от модела. Захранването за ел. таблото на пречиствателни станции BIO CLEANER® е чрез CYKY кабел 5x2.5mm 2/400 V. Системата за дефектно токова защита и нейният собствен прекъсвач за мрежата 400 V/16А са разположени в Управляващия модул.   

В секцията "Галерия" сме приложили подробен Снимков и Видео материал за да се уверите в Уникалността на BIO CLEANER®!

Всяка година се инсталират повече от 1000 пречиствателни станции BIO CLEANER® в цяла Европа! 

 
Clicky