Пречиствателни станции спомагат за екологичния кръговрат на водата

В природата водата е в един непрекъснат кръговрат чрез промяна на агрегатното си състояние. Поглеждайки дори един  обикновен ученически глобус, първото впечатление е, че на нашата планета водата е много повече от сушата. Всъщност обаче нещата са доста по-различни и водата, която е нужна на човека за да оцелее става все по-малко, а това започва да застрашава оцеляването му като вид. Чистата вода, която е нужна на човека намалява непрекъснато, а той все още се учи да я цени и съхранява.

При своя непрекъснат кръговрат водата се изпарява под действието на Слънцето, след това под формата на валежи и с помощта на гравитацията отново се връща на Земята. Проблемът е, че при този кръговрат нейният химичен състав не се променя и когато тя е замърсена, допълнително замърсява всичко около нас, а често става причина на много заболявания. Усещаме, че причината, че децата много боледуват е някъде във въздуха, който дишат, но не си даваме сметка, че във влажността му участва  изпарената замърсена вода, която непрекъснато генерираме, а и не само тя .


В днешният 21-ви век състоянието на реките, моретата и океаните, в които се вливат и подпочвените води е доста плачевно. След индустриалния бум на миналия век пораженията в природата като цяло са сериозни. Вече усилено говорим за опазване на околната и екологично мислене, но дали и колко време ще е нужно за да поправим това, което сме причинили.

Все още селата ни са осеяни със септични ями, в които се изливат каналните води от домакинствата и те попиват в почвата, замърсяват подпочвените води, реките, езерата, морето. Пречиствателните станции в градовете са амортизиран и с остерели технологии, а често не могат да поемат количествата отпадъчни води, които непрекъснато се увеличават от съвременният начин на живот. Съвременният човек обича хигиената и често се къпе по два пъти на ден, но пропуска факта, че неговата хигиена и здраве не зависят само от това. Глобалното замърсяване на водите и природата като цяло е много по-опасно за него от спазването на лична хигиена, но последствията просто са малко по-късно.

Водата е най-ценното за човешкия живот и трябва да се научим да я пазим. Използвайки я не бива да я изхвърляме обратно в природата, без предварително да я пречистим. С нейна помощ сме постигнали много по отношение на науката и добре знаем вече, че отпадъчните води и от домакинството, и от индустрията, може да бъдат пречистени.

Пречиствателните станции за отпадъчни води са съоръжения, през които задължително  трябва да мине и да бъде пречистен всеки кубик вода, който потребяваме и чак след това да продължи своя кръговрат в природата. Пречиствателните станции могат да бъдат както големи съоръжения, които да пречистват каналните води на цели градове и села, така и малки индивидуални пречиствателни станции, които могат да се поставят на всяка сграда или къща и да пречистват отпадните и води преди да попаднат в реките и почвата.

Не бива да допускаме всички тези токсини, вируси и бактерии, на които са богати отпадъчните води, чрез естественият кръговрат на водата, да попадат в реките, езерата, язовирите, а оттам и в питейната вода и въздуха.

 
Clicky