Когато избираме пречиствателна станция за дома?

Много са нещата, които трябва да се съобразят и предвидят в процеса на строеж. Едно от тях, което не е никак маловажно е проблема с каналните води, защото в повечето случаи там където можем да си построим фамилно жилище, няма канализация. Септичните ями, които в миналото се копаеха в дворовете вече отдавна са отживелица, а позволените от закона изгребни ями са неудачно решение, защото са свързани с много често изпомпване и ставаме зависими от специализираните машини за изпомпване, а това са разходи и миризливи емоции.

Хубавото е, че вече има индивидуални пречиствателни станции, които са съобразени за точно такива случаи. Те са малки, компактни и изключително подходящи за едно или две семейства. А предлагане има и проблема се свежда до избор на най-доброто, а не всеки е длъжен да бъде специалист в тази насока. Съоръжението се купува и инсталира обикновено под земята и добре е да направим добрият избор и то веднъж.

За да изберем най-доброто обаче все пак ни трябва информация и обикновено я търсим, а търсейки я достигаме до много противоречиви мнения.Обикновено фирмите се надпреварват да хвалят системите и да твърдят, че принципа е един и същ, а разликата е само в производителя и цената. От друга страна до нас достига информация за някои негативи като миризма, добавяне на консумативи , периодично изпомпване с противоречиви интервали. И започваме да се питаме къде е истината и дали няма да направим грешка защото не сме специалисти.Затова специалистите дават следните съвети:

1. За пречиствателните станции най-важна е технологията на пречистване.

Различните производители на пречиствателни станции използват различни технологии като технологията се свежда до микробиологични процеси, които се провеждат по различни начини и използвайки различни микроорганизми. А микроорганизмите, които могат да участват в процеса на пречистване са цифра с много нули. Те също са различни и по устойчивост и по вид.За да се докаже, че една технология на пречистване е успешна, всеки производител я подлага на дълъг процес на изпитания първо в собствени лабораторни условия и след това в специализирани за това лаборатории, които издават съответният сертификат. В този сертификат трябва да е упоменато какво е пречистването и дали отговаря на изискванията, които са конкретизирани законово. Затова преди да си закупите пречиствателна станция е редно да поискате такива сертификати, защото само те могат да бъдат гаранция, че съоръжението пречиства водата и след време няма да имате проблеми с органи, които следят за опазване на околната среда.

Не забравяйте, че сертификатите, които ви трябват на първо място са за технологичният процес, а не за компресора или за материалите, от които е произведено съоръжението. Задължително внимателно четете! След като се убедите, че технологията е сертифицирана и доказана, се поинтересувайте за оперативната надеждност на съоръжението и експлоатационните му разходи.

2. Не всички пречиствателни станции имат нужда от предварително зареждане с бактерии и изискват поддръжка с тях, както твърдят търговци.

Това е практика на търговците да омаловажават разликата в съоръженията, за да може да продават повече. Важно е да се знае, че:

Добре работещата пречиствателна станция, чиято технология е от най-съвременен тип, нямат нужда от предварително зареждане и консумативи. Технологиите, които изискват консумативи са по-стари и също са сертифицирани, но би трябвало да са доста по-евтини от тези, които не изискват такива. Принципа е като за много други продукти. Когато поддръжката е скъпа, обикновено самият продукт е по-евтин и обратно.

3. Информирайте се за строителните разходи, тъй като в повечето случаи, те са за Ваша сметка. При различните съоръжения количеството и сложността им варира значително. От обикновен изкоп за един съд до сложни армирани стомано-бетонни шахти или огромни изкопи за съоръжения, състоящи се от 2 или 3 съда. Понякога крайната цена набъб далеч над  първоначалните обещания.

4. Каква е профилактиката или поддръжката на съоръжението.

Тук вече идва и въпроса за това кога и колко пъти се изпомпва съоръжението и как става това. Повечето от фирмите са коректни и си казват периода, през който трябва да се направи профилактиката. Това, което трябва да се знае е, че пречиствателните станции, които се зареждат с бактерии и изискват постоянна поддръжка с консумативи, се изпомпват по-често, тъй като технологията е от по-старият тип пречистване и образува активна утайка, която трябва да се отстрани и то със специализирана машина.

По-новите технологии, които са обикновено в един съд и не изискват консумативи, се изпомпват веднъж на 3-4 години и изпомпването става с обикновена помпа като просто с изпомпваната вода се наторява тревата в двора. Това е своеобразна профилактика на съоръжението, с която се подменя водата в него за да работи по-добре.

5. Голямо значение имат и референциите и историята на фирмата , от която закупувате. Условията и гаранцията, която поема фирмата, както и възможностите за гаранционно и извън гаранционно обслужване са важни. Историята на фирмата  и нейното представяне на нашия пазар имат голямо  значение.

И накрая, когато правите своя избор не забравяйте, че това съоръжение се закупува един път в живота и се вкопава в земята. Всяка грешка от Ваша страна , ще Ви коства нерви и разходи, които не са като за  обикновен домакински  електроуред. Пречиствателната станция не е евтино съоръжение и изкушението да спестим от цената за сметка на качеството,не е правилен избор.

 
Clicky