Сепаратори за нефтопродукти                                                           

Клас “LKE” и “LSE”  Изтегли    

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За пречистване на води , съдържащи свободни маслени субстанции (не полярни екстрактни субстанции) от пътища, паркинги, товарни площадки, гаражи, автомобилни сервизи ,авто мивки и др.

Монтажа и пуска в действие се извършва за много кратко време. За правилното и ефективно функциониране на сепаратора, е необходимо периодичното му почистване и подмяна на коалесцентен и сорбционен филтри.

 

 

   Коалесцентни:   Сорбционни:

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Дълготраен живот на използваните материали (полипропилен, неръждаема стомана)

• Евтин монтаж и поддръжка

• Две алтернативи на разработка - кръгли и правоъгълни

• Водна плътност

МОНТАЖ

• Направа на изкоп

• Изливане на бетонов фундамент

• Нивелиране

• Свързване с канала

• Облицоване на сепаратора с бетон

• Пълнене с вода

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

• Фаза 1 - гравитационно отделяне на свободните маслени субстанции в зоната на вливане

• Фаза 2 - отделянето на финните маслени субстанции и техните нестабилни емулсии във филтъра

• Фаза 3 - сорбация в сорбционния филтър (само за сепаратори комплектовани със сорбционни филтри).

 
Clicky