Индивидуални пречиствателни станции BIO CLEANER®

Модели от BC-4 до BC-25 (48 месеца пълна гаранция!)ИзтеглиИзтегли

Индивидуални пречиствателни станции:ИзтеглиИзтеглиИзтегли

Пречиствателни станции BIO CLEANER гордо прекрачиха в новото хилядолетие. Те са ново поколение на автоматично контролираната обработка и се базират на най-новите познания в областта на обработката и третирането на отпадъчните води. Техническите и качествени параметри на BIO CLEANER са проверени и одобрени в лаборатории на Европейската Комисия по Екология (EEC).

Пречиствателни станции BIO CLEANER са разработени да пречистват отпадните води от индивидуални източници като семейни къщи, туристически обекти, сгради, пансиони и др. Новата инсталация заменя остарелите септични резервоари, като ефективността от финансова гледна точка е неоспорима.

Цялото действие на пречиствателни станции BIO CLEANER е контролирано от компютърна единица с модерен дисплей, като според степента на автоматизация всеки един модел се предлага в четири разновидности (типа) Стандарт, Оптима, Комфорт, и Ексклузив:


Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип СТАНДАРТ - механичен таймер (Базов капацитет).

Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип Оптима - електронен таймер (Базов + 2 души гости).

Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип КОМФОРТ - автоматика с клапани (+ 4 души гости).


Пречиствателни станции BIO CLEANER® тип Комфорт Плюс и Ексклузив - 10 степени на работа, автоматика с клапани + терциален филтър (Базов + 6 души гости). Този модел е с допълнителен аерлифт обслужващ Терциален филтър Полилок на изхода на пречиствателната станция.

Технологията в контейнера е с допълнителен аерлифт обслужващ филтър Полилок на изхода на станцията. Терциалният филтър и аерлифта които автоматично го почиства осигоряват изключително качество на пречистената вода. Комфорт Плюс и Ексклузив са най-новата разработка на Чешката компания ENVI-PUR.

Параметрите на пречистената вода от тези пречиствателните станции, позволяват да бъде използвана за гасене на пожари, поливане на паркове, зеленчукови градини, миене на улици и пътища. Пречистената вода може да се заусти в дренажни системи и водни приемници II-ра категория.

Пречиствателни станции BIO CLEANER тип COMFORT DUO:

Индивидуалните пречиствателни станции BIO CLEANER тип COMFORT DUO от два съда са разработка за Германия. Разработени са според Германските изисквания и стандарти за пречистване на отпадни води. Позволяват изхвърлянето на неразложими отпадъци в канала (остатъци от храна, хартия, мокри кърпички, парцали и други). Подходящи са за къщи за гости, офис сгради, жилищни кооперации, хотели, производствени предприятия и други, където трудно се контролира какво се изхвърля в канала.

 

При пречиствателни станции тип Комофорт, Комфорт Плюс и Ексклузив се включват магнитни клапани, които регулират и разпределят aвтоматично кислордния обмен в системата. Това осигурява непрекъснат кислороден обмен в различните зони на системата.

Контролиращата единица незабавно сигнализира за дефект, подлежащ на оценка и проверка на работата на дадена пречиствателна станция. Автоматика тип Комфорт, Комфорт Плюс и Ексклузив дава възможност на пречиствателни станции BIO CLEANER® в дадени моменти да поемат по-голям товар замърсеност на отпадните води, като същевременно качеството на пречистване се запазва.

Характеристики на пречиствателни станции BIO CLEANER:

BIO CLEANER® - ЦИЛИНДРИЧНИ BC-4 BC-6 BC-10 ВС-12 BC-16 BC-20 BC-25
Капацитет еквивалент жители (е.ж.) 4+
6+
10+ 12+ 20+
25+
30+
Количество отпадни води (m3/ден)
Q=средно за 24 часа
Qср.=0,75 Qср.=1,2 Qср.=1,8
Qср.=2,25 Qср.=3,0 Qср.=3,75 Qср.=4,5
Инсталационна мощност (W) 64 95 130 150 230 550 750
Обща маса (kg) 150 165 180 230 310
370
470
Размер (m) Диаметър=Ǿ, Височина=H Ǿ=1,4
H=1,6
Ǿ=1,6
H=1,6
Ǿ=1,7
H=2,35
Ǿ=1,9
H=2,5
Ǿ=2,1
H=2,5
Ǿ=2,4
H=2,4
Ǿ=2,42
H=2,81
Височина на входа от дъното (m)
долен ръб - тръба
1,25 1,25 1,65 1,65 1,71 1,61 2,1
Височина на изхода от дъното(m)
долен ръб - тръба
1,10 1,10 1,50 1,50 1,45 1,35 1,75

Технология на пречиствателни станции BIO CLEANER® модели от BC-4 до BC-25

Технология BIO CLEANER® се базира на качествено нов D-N принцип в пречистването на отпадъчните води и е коренно различна от другите технологии. Със гордост можем да кажем, че технология BIO CLEANER®, нейното техническо решение и внедряване във всички модели пречиствателни станции BIO CLEANER® НЯМА АНАЛОГ! Тази технология е ново стъпало по пътя към върховите технологии в пречистването на отпадъчни води. Технологията е единствена по рода си, като е разработена и патентована на принципа D-N (Денетрификация преди Нитрификацията). Показаният по долу принцип за D-N пречистване на пречиствателни станции BIO CLEANER® е в схематичен вид за нагледност. Целият процес протича в един единствен цилиндричен съд от висококачествен и хомогенен полипропилен с необходимата дебелина и плътност. Полипропиленът е един от най-здравите пластични материали и цилиндричната му конфигурация в пречиствателни станции BIO CLEANER® ги прави изключително устойчиви както на хидравлично налягане, така и на всякакъв вид натиск.

D-N схема на пречистване


Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен. Дебелината на полипропилена, от който са изработени моделите от "ВС-4" до "ВС-20" е от 8мм(0,8см)до 10мм (1см) в зависимост от модела. Формата, дизайнът, конфигурацията, здравината на материала и уникалната технология без никакви помпи и ротиращи елементи, правят тези пречиствателни станции практически вечни. Подробна информация за технологията можете да намерите в секцията "Технология". В секцията "Галерия" има подробен снимков и видео материал за да се уверите нагледно в уникалността на BIO CLEANER®.

Подготовка за инсталиране:

Пречиствателни станции BIO CLEANER® се монтират на бетонова подложка с дебелина 100мм. Прави се изкоп, съответстващ на размерите на конкретния модел пречиствателна станция и след като се монтира се зарива със същата пръст от изкопа.

1. Управляващо табло


c) Решетка за неразтворими отпадъци

2. Връзка между управляващото табло и ПСОВ


d) Финобарбутажна аерация

3. Пречиствателна станция (ПСОВ)


e) Удължение за ПСОВ (ако е необходимо)

a) Вход мръсни води


f) Капак на ПСОВ

b) Изход пречистени водиНадстройка (Удължение) за Пречиствателните станции се използва, когато каналната тръба е положена по-дълбоко в земята. Нейната височина се избира така, че капака на станцията да застане на ниво терен.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® могат да се монтират без проблем под и над земята без допълнително укрепване. Биологичната обработка на пречиствателни станции BIO CLEANER® се основава на бавно зареждане с отпадни води и прецизно подаване на въздух в различните сектори. Не се налага подгряване на входния блок на тези пречиствателни станции през зимата.

Складова база на "ЕЙЧ ДЖИ ЕНД СОНС" ЕООД в България - гр. София


Монтажи - снимков материал на Индивидуални пречиствателни станции:

Производство и складова база на ENVI-PUR s.r.o в Р. Чехия гр. Собеслав:Пречиствателни станции BIO CLEANER® се управляват от електронен чип и работят с 6 програми на 9 степени в зависимост от натоварването с отпадъчни води.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновено се монтират под земното ниво, но може да се поставят и над земята. Пречиствателни станции с технология BIO CLEANER® могат да се инсталират както в реконструирани септични резервоари или помийни ями, така и в самите къщи.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Пречиствателни станции BIO CLEANER® работят ефективно както при минимално така и при максимално натоварване с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в тези пречиствателни станции, процесът на пречистване се запазва без да е необходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващият процес в пречиствателни станции BIO CLEANER® стартира автоматично след подновяването притока на отпадни води. Създава се връзка между електрическото табло и диафрагмения компресор като електрическото захранване е монофазно 80-230W/220V.

Технологията на пречиствателни станции BIO CLEANER® съответства на съвременните житейски изисквания. Тя позволява пречистване на отпадни води от бани, тоалетни, кухни, миялни машини и др. В същото време стойността на обработката е много ниска:

 • Без консумативи, без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.

 • Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.

 • Минимален разход на ел. енергия.

 • Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху качеството на пречистване.

 • Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.

 • Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.

 • Възможност за монтиране под и над земята, в съществуващи септични ями и в самите сгради.

 • Компактност - минимално заемане на място.

 • Параметри на пречистване - без конкуренция.

 • Пречистената вода може да се използва за поливане на зеленчуци и др.

 • Притежава всички възможни Европейски сертификати.

 • Ежегодно усъвършенстване на технологията.

 • Лидер в пречистването на отпадни води.

Техническите параметри на пречистената вода от пречиствателни станции BIO CLEANER® са тествани и одобрени от Лаборатории на Европейската комисия по Екология.

 • Няма миризма

 • Няма консумативи, филтри и отпадъчна тиня

 • Експлоатационните разходи са само за електричество колкото за една ел. крушка.

 • Минимум експлоатационни изисквания

 • Традиция и опит

С пречиствателни станции BIO CLEANER® забравяте несгодите с Вашия мръсен канал и решавате проблема за поколения напред!

В сравнение с други пречиствателни станции, пречиствателни станции BIO CLEANER® позволяват да се управляват различни и непостоянни потоци на отпадна вода, като тези пречиствателни станции са обезпечени с уловител на плуващи нечистотии.

Всяка година се инсталират хиляди пречиствателни станции BIO CLEANER® в цяла Европа.


 
Clicky