Собствена пречиствателна станция - екологичният избор на съвременния европеец

Живота е немислим без водата и въздуха, които са основните неорганични елементи на биосферата на нашата планета. Съхранението и пречистването на тези два компонента е от жизнено значение за поддържане на екологичния баланс в биосферата.

В тази статия ще се спрем основно на пречистването на битовите води от домакинството и осъзнал ли е съвременния човек колко важно е това за опазването на природата и подпочвените води.

В повечето Европейски държави централната канализация има основно в големите градове ,от които хората все повече се опитват да избягат заради напрегнатия живот,задръстванията,шума и стреса.Еднофамилната къща, която е далеч от шума става най-желания дом на европееца.В България като част от Европейския съюз в последните години тази тенденция също се засилва.

Липсата обаче на централна канализация на тези тихи кътчета по-близо до природата винаги е голям проблем.Този проблем отдавна има решение и това решение е Собствена пречиствателна станция. През последните години малките пречиствателни станции стават все по-популярни и учените успяха да разработят все по-успешни технологии на пречистване, които правят съоръженията по-лесни за поддържане, а водата с по-добри показатели и възможности за повторно използване.

Аеробната технология на пречистване се смята за най-удачна за малките пречиствателни станции. В Чехия например произвеждат пречиствателни станции с аеробно пречистване, които не изискват никакви консумативи, а разхода на електроенергия е минимален.Технологията е разработена от учени и патентована на три континента.През последните години тези пречиствателни станции станаха много популярни и у нас, тъй като Чешката фирма има представител и у нас.

В Европа изискванията за показателите на пречистената вода, която излиза от всяко подобно съоръжение се следи от специални лаборатории като опазването на околната среда е основен мотив. Но не бива да се забравя ,че качествената пречиствателна станция спестява и много вода ,защото пречистената вода може да се използва за поливане на градини, гасене на пожари, измиване на двора и т.н

Освен ,че решава проблем с отпадните води, собствената пречиствателна станция те прави независим от ВИК - дружествата, което винаги е един голям плюс.

Живеем във време, в което намираме изкуствени заместители на какво ли не,но все още не е измислен начин, по който да компенсираме недостига на вода. Затова опазването на водните ресурси е толкова важно, а повторната употреба на пречистените отпадъчни води ще помогне не само за опазването на природата, но и за равновесието на водното богатство.

 
Clicky