Когато строим къща в район без централна канализация

Един от основните проблеми, когато строим нова къща е липсата на канализационна система в немалка част от населените места и вилните зони.

Сериозен проблем с канализацията възниква и в бързо разрастващи се райони, където капацитетът на наличната канализационна система се оказва недостатъчен.

Използваните решения се свеждат до две - едното включва септичен съд или изгребна яма, а другото - модулна пречиствателна станция.

Модулните пречиствателни станции разбира се са по-доброто решение, което повечето хора предпочитат през последните години.

Там, където няма действаща канализация за битови отпадни води, свързана с градска пречиствателна станция, е задължително и е въпрос на отговорност към околната среда  да се поставят индивидуални пречиствателни съоръжения, за да не се допуска замърсяване на подпочвените и повърхностните води.

Избора на такова съоръжение обаче, не винаги е лесна задача. Предлагането е голямо, но не е лесно да преценим кой е най-добрия вариант за нас. В повечето случаи се доверяваме на проектанта или на строителя, но в България все още повечето проекти се правят по инерция с изгребни ями, а строителите не винаги са достатъчно компетентни за да ни препоръчат добра пречиствателна станция. Именно затова често се посяга към по-евтиното за сметка на качеството и по-късно може да съжаляваме за това.

Технологиите за пречистване на отпадни води непрекъснато се усъвършенстват като целта е този тип съоръжения да пречистват по-добре водата и да са по-лесни за поддръжка. Изискванията на Европейската комисия за качествата на пречистената вода, която обикновено се връща отново в природата, се завишават непрекъснато всяка година. Контрола е изключително строг както към фирмите, които произвеждат такива съоръжения така и към потребителите им.

За сега все още в България нещата не са толкова прецизни,но това време отминава….

Не трябва да се забравя ,че когато избираме пречиствателно съоръжение за новопостроената си къща ,това не е за година-две  и то трябва да има годност и функционалност колкото самата къща. Перспективата след време да плащаме глоби, защото замърсяваме околната среда, не е за пренебрегване. Алтернативният вариант след 3-4 години, да се наложи да сменяме некачествено съоръжение, също не рентабилен.

Затова е много важно добре да помислим преди да вземем решение какво да купим.

Важно е да се знае, че пречиствателна станция е само това съоръжение,което има документи и е лицензирано като такова. Всичко останало са свободни съчинения в резултат на занижения контрол в момента в България поради липсващи за момента специализирани лаборатории. Именно това е основната причина понякога диапазона на цените между предлаганото на пазара да е толкова голям.

Най-важното когато избираме подобно съоръжение е да търсим сертификати за технологията, дали тази технология изисква непрекъсната поддръжка и дали производителя е с традиции в бранша.

Не може да очакваме, че пречиствателната станция ще ни излезе по-евтино от изграждането на изгребна яма.

Трябва да се знае, че едно от най-неприятните неудобства – миризмата - е по-малко при изгребна яма, отколкото при една некачествена „пречиствателна станция”.

Истинската добре работеща пречиствателна станция не мирише и не се изпомпва като изгребна яма. Тя пречиства отпадните води до степен позволяваща отново да се използват за поливане, миене на автомобили, плочници, за гасене на пожар и т.н

Друга грешка се прави, когато съблазнени от ниска цена решаваме, че уж временно закърпваме проблема с канализацията, защото предстои включване към централна такава.
Изграждането на канализационна мрежа е много скъп процес, който е свързан с проектиране и строителство, но и с много пари. В България наистина се строят много пречиствателни станции в момента, но това са в повечето случаи за изградена вече канализационна мрежа, която пренатоварва морално остарелите пречиствателни станции. Трябва много добре да си дадем сметка, че това временно евтино решение на проблема ни, колко време ще издържи и дали можем да понесем несгодите и разходите на некачествено съоръжение.

Нека бъдем разумни и когато строим къща в район без централна канализация да вземем правилното решение. Да подсигурим комфорт на себе си и на природата!  

 
Clicky