1. Относно пречиствателните станции “BIO CLEANER” с чисто Аеробна технология.

В полза на нашите клиенти Ви предоставяме подробно описание на Технология BIO CLEANER® и технически данни, както за материалите и оборудването, които са внедрени в пречиствателните станции BIO CLEANER®, така и тяхното ситуиране.

При положение, че сте клиент търсещ и желаещ да получи продукт с високо качество е необходимо да прочетете и анализирате внимателно всички възможно най-кратки разяснения, които сме предоставили по-долу. Приятно четене и не се притеснявайте да зададете допълнителни въпроси, ако възникнат такива!

Прилагаме подробна анимационна схема на технология “BIO CLEANER” за да можете да се убедите нагледно, че “BIO CLEANER” няма нищо общо с другите пречиствателни станции. Обърнете внимание и на подробните обяснения.

Индивидуални пречиствателни станции:

Комплексни пречиствателни станции:

             Анимационна D-N схема на пречистване за модели от BC-4 до BC-25            Анимационна D-N схема на пречистване за модели от BC-30 до BC-150

 
 
 

Пречиствателните станции "BIO CLEANER" могат да бъдат произведени освен от Полипропиленов така и от Бетонов контейнер при Индивидуална поръчка и желание на клиента. Използването на бетонов контейнер е много добро решение при много високи подпочвени води.

Обърнете внимание на следните факти:

Няма друга пречиствателна станция (легитимна или не), която да няма анаеробен сектор, в който се отделя активна утайка, като същата задължително се изпомпва периодично.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са единствените пречиствателни станции с чисто аеробно пречистване, без анаеробен сектор и не отделят активна утайка.

Всички останали пречиствателни станции (легитимни или не) са от смесен тип анаеробно-аеробни с анаеробен сектор, в който се натрупва активната утайка, която се изпомпва периодично с фекалка. Те са или от 3 съда или 3 отделни напълно самостоятелни сектора в един съд, като първият е задължително анаеробен. При повечето от тях (легитимни или не) липсва рециркулацията или ако я има се осъществява с един единствен аерлифт или помпа за симулативна циркулация, което е твърде недостатъчно. При всичките липсва долната рециркулация, а тези които имат горна рециркулация е или симулативна, или гравитачна и неефективна. Тези които имат аератори са с един или максимум 2, което е абсолютно недостатъчно(симулативно) и са поместени във втория напълно отделен съд (или сектор), където са безполезни тъй като няма какво да окисляват - активната утайка остава в първия съд (или сектор).

Единствено технологията на пречиствателни станции BIO CLEANER® е ситуирана в един съд, който не е разделен на отделни затворени сектори. Секторите на BIO CLEANER® са напълно отворени един към друг, което обуславя максимално окисляване от 3-те аератора и максимална рециркулация (горна и долна) посредством 4-те аерлифта. При пречиствателни станции BIO CLEANER® липсва симулативна аерация и рециркулация. Напротив - аерацията и рециркулацията при BIO CLEANER® не само че не е симулативна, но технологията е така разработена, че КПД да е от порядъка на 98-99%, при който не се допуска отделянето на активна утайка както е при симулативните пречиствателни станции (легитимни или не). За този факт говори липсата на анаеробен сектор за активна утайка при BIO CLEANER®!

Всички останали пречиствателни станции имат първичен или вторичен утаител, което обуславя натрупване на активна утайка и неразложими отпадъци, които периодично са изпомпват с фекалка.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® нямат подобни утаители. Единствено на входа на BIO CLEANER® е монтирана кошница, в която се задържат синтетика, мокри кърпички и др. неразложими материали. Тази кошница е на шлиц и много лесно се изважда. При положение, че сте изпуснали в канала неразложим отпадък, то кошницата се изважда, съдържанието и се изхвърля в кофата за смет и вече почистената кошница се връща на мястото й. Ако в канала не допускате да попадат неразложими отпадъци не е необходимо да се почиства кошницата.

Поради факта, че в BIO CLEANER® не попадат неразложими отпадъци и няма анаеробен сектор, единственото обслужване на пречиствателни станции "BIO CLEANER" е профилактиката, която се извършва в края на 3-тата или началото на 4-тата година от пуска.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ЕФЕКТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ С BIO CLEANER®

Гарантирани параметри на пречистените води с технология BIO CLEANER® - съответстващи на Директива №89/106/EEC на Европейската комисия
Максимално допустими стойности на параметрите съгласно наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ
БПК5 ≤ 5,6 мг/л БПК5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 49,0 мг/л ХПК ≤ 125 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 12,5 мг/л
Неразтворими вещества ≤ 35 мг/л
Общ фосфор ≤ 0,3 мг/л
Общ фосфор ≤ 2 мг/л
Общ азот ≤ 9,6 мг/л
Общ азот ≤ 15 мг/л

Декларации за съответствие на Европейските стандарти по образец CR190/2002 съгласно Директива №89/106/ЕЕС на Европейския съвет

Технологията BIO CLEANER® е уникална Аеробна технология, единствена по рода си и без аналог! Разработена и патентована от екип учени на чешката Компанията "ENVI-PUR", тя поставя началото на ново поколение пречиствателни станции с изключителни показатели на пречистване на отпадъчните води. Показателите са легитимирани в оторизирани лаборатории на Европейската комисия по екология (EEC) след прецизни тестове и са без конкуренция. Освен сравнителната таблица по горе сме приложили и единствена по рода си Декларация за съответстве по образец на EC. Чрез тази декларация EC гарантира, че посочените в нея показатели на пречистените води с BIO CLEANER® са действителни и отговарят напълно на Европейските стандарти.

Пречиствателни станции BIO CLEANER® са изработени от изключително здрав, висококачествен и хомогенен полипропилен. Дебелината на полипропилена, от който са изработени моделите от "ВС-4" до "ВС-20" е от 8мм(0,8см) до 10мм(1см), а дебелината на моделите от "ВС-25" до "ВС-150" е от 80мм(8см) до 100мм(10см) в зависимост от модела. Формата, дизайнът, конфигурацията, здравината на материала и уникалната технология ги прави практически вечни.

В Пречиствателните станции BIO CLEANER® не се използват никакви помпи и ротиращи елементи. Вътрешната рециркулация се осъществява посредством аерлифтове, използващи въздух под налягане подаван от диафрагмено компресорче с 4 двойни диафрагми. Компресорчето е компактно, безшумно, с малки размери и е част от Управляващ модул, който се монтира извън контейнера във влагоустойчива кутия или в самата къща.

Инсталираните мощности са от 80 до 1500W в зависимост от модела ,но потреблението на ел.енергия е значително по- малко. Управляващият модул контролира работата на BIO CLEANER® с 6 програми на 9 степени в зависимост от количеството постъпващите отпадъчни води.

Технологията е разработена така, че в определени времеви интервали се спира подаването на въздух, при което Управляващия модул с компресорчето задължително почиват. Подаваното различно количество въздух в отделните сектори и интервалите за почивка зависят от степента на която работи станцията. Времетраенето на интервалите за почивка и неподаване на въздух са изработени технологично така, че нарастването и храненето на биомасата да са максимално ефективни.

Принципа на пречистване сам по себе си е революционен. Накратко той се формулира като непрекъснат процес на Денитрификация преди Нитрификацията (D-N), за разлика от другите технологии които се формулират с обратния принцип.

Уникалността на BIO CLEANER® е не само в D-N принципа на пречистване и здравата конструкция. Новото в тези Пречиствателни станции е както в непълното разграничаване на различните сектори, така и в Управляващия модул ,който контролира подаването на въздух в различните сектори на BIO CLEANER®. Всички сектори в дънната си част са напълно обединени, като биопроцесите протичат в средната част на всеки един от тях по височина. Потребността от въздух в отделните сектори е различна. 6-те програми с 9-те степени са така програмирани, че диафрагменото компресорче чрез електромагнитни дистрибутори за въздух, подава различно но оптимално количесво въздух във всеки отделен сектор за правилното протичане на процесите.

За D-N технологията на BIO CLEANER® е важна не само различната сила на въздуха подаван в различните сектори на станцията. От голямо значение е и големината на мехурчетата въздух подавани в отделните сектори.

Точно в това се състои втората уникална функция на Управляващия модул. Със своите 6 програми в определени времеви интервали модулът променя не само различната сила на подавания въздух в различните сектори, но чрез соленоидни клапани монтирани на дъното на станцията, променя и големината на мехурчетата необходими за правилното протичане на D-N процеса.

Управляващият модул е оборудван с литиева батерия, която позволява на BIO CLEANER® да запази функциите си дори при няколкодневно спиране на външното ел. захранване на обекта. Той е оборудван и с дефектно-токова защита срещу аномалии в напрежението на електичеството и токови удари.

Цялото оборудване на Пречиствателни станции BIO CLEANER® в комплект с управляващия модул е изработено от висококачествени материали и електронни компоненти, които са доказали надеждността си във времето.

В сравнение с другите Пречиствателни станции при BIO CLEANER® не се налага на определен период да се изпомпва излишната утайка, нито да се сгъстява същата по простата причина ,че такава няма. Пречиствателни станции BIO CLEANER® са абсолютно без никакви консумативи и експлоатацията им не изисква никакви разходи. Безаварийната работа на Пречиствателни станции BIO CLEANER® е гарантирана!

Имаме монтирани Пречиствателни станции както на морското равнище така и на 2000м надморска височина, които вече години наред работят перфектно и без аварии.

Гаранционния срок на BIO CLEANER® е 4 години. Практиката ни показва, че този срок спокойно може да бъде удължен предвид пренебрежимо малкият риск от авария при черезвичайни ситуации и природни бедствия.

2. Избор на модел и тип “BIO CLEANER”.

Всеки модел “BIO CLEANER” може да бъде оборудван с 4 различни типа автоматика. Това означава, че контейнера на всеки един модел е един, но може да се комплектува с 4 различни типа автоматика. Автоматиката може да повишава възможностите на даден модел станция. Типовете автоматика са, както следва:

Тип “СТАНДАРТ” - 1 степен на работа (Базов капацитет за дадения модел)

Тип “ОПТИМА” - 6 степени на работа (Базов + 2 човека до 3-5 дни)

Тип “КОМФОРТ” - 10 степени на работа (Базов + 4 човека до 3-5 дни

Тип "КОМФОРТ ПЛЮС" - 10 степени на работа GSM/SMS/GPRS/WIFI (Базов + 6 човека до 3-5 дни)

Повече информация за типовете Автоматика можете да намерите в секцията Индивидуални станции.

При правилно избран модел и тип на "BIO CLEANER", чийто капацитет отговаря на капацитета на обекта който обслужва + малък резерв в процеса на пречистване се отделят само и единствено азотни съединения. Една голяма част от тях 98-99% са летливи и се отделят в атмосферата а останалата пренебрежимо малка част се отделя в контейнера на станцията във вид на бионитрати полезни за всякакъв вид насаждения. Без вода тези бионитрати са в прахообразно състояние. Пренебрежимо малкото количество на тези бионитрати придават белезникав цвят на водата в станцията, която непрекъснато под силата на 4-те аерлифта и 3-те аератора безспирно циркулира.

Много е важно да изберете такъв модел и тип така,че да има малък резерв. Това е съоръжение, което се поставя веднъж за винаги и е добре да има толеранс, като капацитет за временно пребиваващи гости, роднини и др.

Вие прецените на кой модел и тип ще се спрете в зависимост от начина, по който гледате на инвестицията за пречиствателна станция. С “BIO CLEANER” инвестицията ще ви се изплати до 2-3 години в зависимост с какво натоварване ползвате станцията.

3. Що е то профилактика на "BIO CLEANER".

При работата на 'BIO CLEANER" с натоварване отговарящо на проектното натоварване на правилно избрания модел и тип, то профилактиката се състои в смяна на водата в станцията не по-рано от края на 3-тата или 4-тата година от пуска.

С една обикновена потопяема помпа или един от основните аерлифтове водата примесена с азотни съединения (бионитрати) се изпомпва директно в градината в рамките на 15-20 мин. След това станцията се напълва отново с чиста вода и продължава следващия 3-4 годишен цикъл на работа. Това е така наречената профилактика на пречиствателни станции "BIO CLEANER", която се извършва на 3-4 години за не повече от един час без миризма, фекални коли и други неприятности.

Имаме станции, на които сме извършвали посочената профилактика чак в средата на 5-тата година. Всичко зависи от точния избор на модел и тип и натоварването, с което работи.

4. Текуща поддръжка на "BIO CLEANER".

Пречиствателните станции “BIO CLEANER” не се нуждаят от специална поддръжка, консумативи и влагане на средства свързани с тях. Не е необходимо да им се добавят никакви препарати, хапчета, прахчета и др.. Единствено станцията не трябва да се спира никога и да се внимава в канала да не се изхвърлят неразложими отпадъци. Разход за ел. енергия е пренебрежимо малък (колкото дежурна лампа от 60-100W.

На входа на "BIO CLEANER" е монтирана кошница, в която се задържат синтетика, мокри кърпички, косми и др. неразложими отпадъци. Тази кошница е на шлиц и много лесно се изважда. При положение, че сте изпуснали в канала неразложим отпадък то кошницата се изважда, съдържанието и се изхвърля в кофата за смет и вече почистена се връща на мястото и. При положение, че в канала не попадат неразложими отпадъци, не е необходимо да се почиства кошницата.Битовата химия не пречи на процеса на пречистване. Напротив, тя участва в него, като допринася в биореакцията за образуването на азотните съединения.

Практиката ни показва, че нашите клиенти ценят Качеството!

5. Общ принцип на пречистване на предлаганите на пазара пречиствателни станции.

Основоположник на общия принципа за пречистване на отпадъчните води е Джоузеф Базалджет в Англия преди 150 години. В човешкият чревен тракт живеят голям брой микроорганизми, които се хранят с хранителните отпадъци минаващи през него. Тези микроорганизми се делят на 2 вида – Анаеробни и Аеробни.

Анаеробните микроорганизми са с нисък коефициент на полезно действие и при храненето си отделят активна маса (активна утайка) с миризма. Тези микроорганизми живеят в среди със слаб достъп на въздух (Анаеробни среди), като същевременно бързо се амортизират при храненето си, а повишаването количеството на въздух ги неутрализира напълно. Липсата на хранителни отпадъци от човешкия организъм също ги ликвидира и за това е необходимо постоянно да има постъпление на такива отпадъци. На кратко казано в богата на въздух водна среда и липса на редовно постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм тези микроорганизми умират.

Аеробните микроорганизми са с висок коефициент на полезно действие и при храненето си отделят 98-99% летливи азотни съединения. Тези микроорганизми живеят в среди с голям достъп на въздух (Аеробни среди), като същевременно колкото повече въздух, толкова по качествено и бързо хранене и отделяне само на летливи азотни съединения без активна маса (активна утайка). Аеробните микроорганизми са изключително устойчиви на липса на хранителни отпадъци от човешкия организъм, с които се хранят и във водна среда с наличието на достатъчно въздух изпадат в латентно състояние до ново постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм. На кратко казано в богата на въздух водна среда и периодично постъпление на хранителни отпадъци от човешкия организъм, тези микроорганизми създават бързо голяма популация, при което бързо консумират и отелят единствено летлив азот без отделяне на активна маса и миризма. Изводът е, че колкото повече въздух толкова по-добро пречистване.

Първото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е чисто Анаеробната технология. Това са така наречените септични ями с 2-3 камери без подаване на въздух, които симулират в много малка степен средата в човешкия чревен тракт. Ефективността на 2-3 камерните септични ями е изключително ниска поради това, че се разчита предимно на анаеробните микроорганизми.

Второто поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е смесения тип Анаеробно-Аеробна технология. При тази технология в една от камерите на септичната яма или резервоар се подава ограничено количество въздух, който частично да поддържа живота на Аеробните микроорганизми. Въпреки това броя на Анаеробните микроорганизми надделява, при което се отделя голямо количество активна маса (активна утайка) и съответно миризма. Ефективността на тази технология е по-добра от чисто Анаеробната, но не достатъчна за да ни отърве от миризмата и необходимостта за периодично изпомпване на септичната яма или резервоар.

Третото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет е чисто Аеробната технология. Тази технология се разработва едва от 7-8 години и ефективно доказал се производител e чешката компания “ENVI-PUR” с технологията “BIO CLEANER" Всичко останало предлагано на пазара, като чисто аеробни технологии е меко казано пресилено да не кажем спекулативно!

Четвъртото поколение технология за пречиствателни станции по принципа на Джоузеф Базалджет в момента се разработва и експериментира. Това е технологията на пречистване с керамични, силиконови и др. мембрани. Мембранната технология на този етап е много скъпа и поради тази причина се внедрява и експериментира единствено в общински и селищни пречиствателни станции, защото единствено там може да се постигне по-нормална възвращаемост на инвестицията.