Тук са приложени Европейски сертификати за произход, качество, стандарт, патенти за запазена марка и Декларация за съответствие по образец GR 190/2002 съгласно директиви N89/106/EEC,2004/108/ES и 2006/42/ES на Европейския Съвет. Документите са по образци и форми съгласно Европейските технически норми CSN EN ISO 12100-2, CSN EN 60335-1, CSN EN 61000-6-3 и CSN EN 61000-6-1.

Всички приложени по долу документи са автентични и издадени от Оторизирани Европейски институции и лаборатории на база ежегoдни тестове и постоянен мониторинг на пречиствателни станции BIO CLEANER. Тези документи гарантират и лeгитимират качествата на пречиствателни станции BIO CLEANER® като цяло.

Технологията "BIO CLEANER" е разработена, патентована и внедрена в производство от Компанията "ENVI-PUR", която притежава изключителните права върху пречиствателни станции BIO CLEANER® - Технология и Производство, с гарантирано качество на материалите, електронното оборудване и параметрите на пречистените води.

 

 

 
 
Web Analytics