Нашата фирма "ЕЙЧ ДЖИ ЕНД СОНС" ЕООД е оторизиран и сертифициран представител за България на Чешката компания "ENVI PUR" s.r.o. от 2006 година.

Разполагаме със сертификат издаден от производителя, който официално удостоверява, че нашата фирма е преминала обучение и имаме разрешение да доставяме, монтираме и поддържаме пречиствателните станции BIO CLEANER на територията на Р. България.

Имаме 16 годишен успешен опит в доставката, монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на пречиствателни станции на територията на цялата страна. Фирмата обслужва цяла България! През 2021 година направихме Юбилей от 2000 доставени и монтирани пречиствателни станции.

Тук са приложени Европейски сертификати за произход, качество, стандарт, патенти за запазена марка и Декларация за съответствие по образец GR 190/2002 съгласно директиви N89/106/EEC,2004/108/ES и 2006/42/ES на Европейския Съвет. Документите са по образци и форми съгласно Европейските технически норми CSN EN ISO 12100-2, CSN EN 60335-1, CSN EN 61000-6-3 и CSN EN 61000-6-1.

Всички приложени по долу документи са автентични и издадени от Оторизирани Европейски институции и лаборатории на база ежегoдни тестове и постоянен мониторинг. Тези документи гарантират и лeгитимират качествата на пречиствателни станции BIO CLEANER.

Сертификат за оторизация и сертификация на нашата фирма от производителя: Изтегли

Сертификати и документи издадени от оторизирани лаборатории и институции: Изтегли

   
 
Clicky