За необходимостта от пречиствателни станции

В България нуждата от пречиствателни станции е факт, който едва ли подлежи на съмнение. Дори в големите градове все още има цели квартали, в които няма изградена канализация. Една от основните причини  за този проблем е нуждата от огромни средства за изграждане на канализационна мрежа, за която са нужни и  скъпо струващи проекти.

Подобен проблем има не само в България, но и в други Европейски държави, които отдавна решават проблема с липса на канализация чрез малки индивидуални пречиствателни съоръжения. Какво представляват те?

Малките индивидуални пречиствателни станции са съоръжения, които са готов продукт и са в състояние да пречистват отпадъчните води на едно или повече домакинства като същевременно ги правят независими от ВИК дружествата и им дават възможност да използват повторно пречистената вода , което ги прави невероятно практични и икономични.

В повечето от малките населени места и особено по селата все още се използват т.нар. септични ями, които са невероятно нехигиенични и несъвместими със съвременния начин на живот.За съжаление все още много хора не си дават сметка как попивайки в почвата отпадъчните води опасно я замърсяват, а това става причина за замърсяване и на подпочвените води.  В резултат често особено в летните месеци ставаме свидетели на взривове от хепатит и други подобни заболявания в някои райони на страната. За съжаление на много места дори минералните води, на които страната ни е изключително богата биват замърсени от недостига на пречиствателни станции и безотговорно изхвърляне на замърсени води директно в природата.

Малките пречиствателни станции са едно изключително добро решение за решаване на проблема с липса на канализация и те отдавна са много популярни и предпочитани по целия свят. Интересът към тях и тяхната практичност  е една от основните причини непрекъснато да се усъвършенстват технологиите на пречистване с цел постигане по- високи показатели на  пречистената вода и по-лесна поддръжка.  Като технология на пречистване на отпадъчните води от домакинствата отдавна се е доказало като най-подходящо биологичното пречистване. В него участват  неболестотворни  микрооганизми, които по сложен биологичен способ  успяват да пречистят замърсената вода. Процесите са разработвани в продължение на  години от учени микробиолози в лабораторни условия  докато се постигнат желаните резултати и технологиите се внедрят в съоръженията за пречистване на отпадни води. Вече има технологии, които  до такава степен са  усъвършенствани, че достигат до 98-99 процента пречистване на отпадъчните води. Пречистената вода е много богата на азотни съединения и това я прави подходяща за използване за поливане на всякакви растения и зеленчуци.

При новите технологии на пречистване малките пречиствателни станции вече са изключително лесни и икономични за поддръжка. При тях не се налага периодично да се отстранява натрупана утайка, а изпомпването на водата и подмяната й е веднъж на четири години.

В България все повече хора се насочват и избират малките пречиствателни станции за съвременно решение на проблема с липса на канализация, защото те убедително се доказват като най-практичното решение.

 
Clicky