Пречиствателни станции за отпадъчните води по Черноморието

Проблемът с липсата на подходящи пречиствателни станции е най-сериозен по българското Черноморие, а частичното му решение  – дълбоководното заустване, предложено  от МРРБ и екоминистерството, не може да намери приложение втора година.

    

В Созопол, например проектът за пречиствателна станция се бави заради спорове на общината и държавата колко са реално жителите и посетителите на курорта. Дълбоководното заустване и съоръженията без самата станция ще струват близо 30 млн. лева, пише още на сайта. Тръбите пък преминават през защитени Натура – зони и е необходимо допълнително съгласуване. От регионалното министерство уточняват, че не могат да укажат никакви срокове за изпълнението на този проект.

В бума на строителството преди няколко години, особено в зона Запад Слънчев бряг, държавата в лицето на МРРБ е давала безразборно много разрешителни за строеж, несъответстващи на обема на работа на пречиствателната станция “Равда- Слънчев бряг” – нова. Така в годините 2005 до 2007 капацитетът й бързо се изчерпва и мръсните води за обработка са многократно завишени. Разрешения на стотиците нови хотели и жилищни сгради за включване на мръсните води в канализацията и съответно в тази пречиствателна станция са давани безпроблемно през годините от дружеството, което експлоатира станцията – ВиК. Приходите от таксите също се прибират от него.

В крайна сметка проектът за модернизация на пречиствателната станция е внесен от общината в изискуемия от МОСВ срок и в момента се консултира на ниво експертни съвети. Общината е бенефициент, защото ВиК дружеството не може да бъде такъв по оперативна програма “Опазване на околната среда”. Очаква се тръжните книжа и конкурси да стартират през октомври тази година. Според кмета Николай Димитров, напоследък има пълно разбиране за проблемите от страна на премиера Борисов и министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, които оказват съдействие за бързото придвижване на процедурата и започване на изграждането на дълбоководното заустване и модернизацията на пречиствателната станция в най-кратки срокове.

 
Clicky