Новите технологии на пречиствателните станции ще запазят екологичния баланс в природата

В момента в Европа около 20 млн. души нямат добри санитарни условия и по-голямата част от тях живеят в малки населени места. Въпреки че за тях няма европейска директива, която да регламентира третирането на отпадните води, все по-често се изграждат децентрализирани модулни пречиствателни станции за пречистване, които позволяват повторно използване на водата, например за напояване.Какво е положението в България? 42% от населението на България живее в селски райони, където само 2% от домакинствата са свързани с канализация.

Последствията върху общественото здраве заради липсата на канализация са огромни, тъй като се замърсява и почвата, и кладенците, и водни източници. Тази вода се използва от хората за пиене, готвене и миене и причинява болести като хепатит „А” и различни болести сред децата.

В периода на предприсъединяване България поема ангажимента до края на 2010 година отпадните води на населените места над 10 хил. еквивалент жители да се пречистват, а на селищата над 2000 еквивалент жители – до края на 2014 г. През 2008 г. и 2009 г. са представени 54 проекта на пречиствателни съоръжения за големи населени места и 149 проекта за малки селища (2000 - 10 хил. еквивалент жители). На 2 юли 2009 г. след извършена проверка е установено, че са финансирани редица неприоритетни обекти, което води до спиране на изпълнението им. Тази кратка ретроспекция беше направена от ст.н.с. д-р Галя Бърдарска от Икономическия институт на БАН.Според нея съкращаването на тръжните процедурите, както и внедряването на по-ефективни технически схеми на пречистване ще доведат до ускоряване на процеса и ще увеличат усвояването на средства по оперативна програма "Околна среда", от която до момента са изразходвани едва 3.6%.

Особено за малките населени места модулните пречиствателни станции са отлично и ефективно решение на проблема. В Европа има много производители на такива като водещи са Чехия,Франция,Германия и др.

Същността на една пречиствателна станция е технологията на пречистване, а не самото строителство. България за съжаление няма сериозен опит в изграждането на ПСОВ и особено в биологичното третиране. Колко пречиствателни станции има изобщо изградени в страната?През последните 20 години има невероятен технологичен напредък в тази област в световен мащаб. За съжаление България изостана много в това отношение.

 
Clicky